Generalforsamling 2020

Styret i Grimstad Bys Vel besluttet på styremøte 20/8 2020 å utsette generalforsamlingen 2020 til 2021.

Årsaken er den pågående pandemien som gjør det vanskelig å samle medlemmene til generalforsamling på en forsvarlig måte.
Styret sitter frem til neste valg i 2021.

 

Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger

År Protokoll Årsberetning Byselskapet Årsberetning
Skjærgårdskomiteen
2019 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2018 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2017 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2016 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2015 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2014 Hent PDF Hent PDF
2013 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2012 Hent PDF Hent PDF
2011 Hent PDF Hent PDF
2010 Hent PDF Hent PDF Hent PDF
2009 Hent PDF
2008 Hent PDF
2007 Hent PDF