Om SmartOrg

  Selskapet for Grimstad Bys Vel har gått over til et nytt medlemssystem. Dette er gjort for at vi skal få en bedre oversikt over medlemmene, kunne enklere ha direkte kontakt med medlemmene og forenkle arbeidet med medlemskontingenten. Det vil også være et verktøy til et mer effektivt styrearbeid.

Det nye systemet er levert av SmartOrg.

Selv om SmartOrg gir oss nye muligheter for å gjøre mer elektronisk, er det viktig påpeke at man ikke faller ut av medlemsregisteret selv om man ikke kan forholde seg til de elektroniske løsningene. Styret vil sørge for at alle medlemmene blir med videre.

Egen bruker.

Hvert medlem kan nå gå inn på Byselskapets side hos SmartOrg. Bruk mobilnummeret for å aktivere brukeren og logge på. Link for å aktivere er nederst i pålogingsbildet.

Der kan man endre sin egen bruker, adresser, telefonnummer, epostadresse, husstandsmedlemmer osv. Vi oppfordrer alle som har mulighet om å logge seg på og sjekke sin egen bruker og oppdatere opplysningene. Spesielt mangler vi epostadresse på mange medlemmer.

Om man ikke logger på vil man fremdeles være medlem, og de opplysningene vi hadde i det gamle systemet vil være uendret.

Har du problemer med å logge på med mobilnummer kan du være registrert med feil nummer. Send en epost/SMS til XXXXXXXXX, så skal vi rette det.

Medlemskontingent

Varsel om medlemskontingenten vil heretter primært komme som en betalingslenke på SMS og epost. Det vil der være mulighet for å betale med Vipps eller kort. 

Det vil være mulighet for å fortsatt betale med bankgiro, men vi vil oppfordre alle om å betale via lenken, altså med Vipps eller kort. Om man ikke kan betale elektronisk så ta kontakt med XXXXXX. Vi vil også ta kontakt med de som ikke har betalt elektronisk etter en tid.

Varsel om kontingent vil heretter bli sendt ut i januar.
Medemsskriftet vil fremdeles bli sendt ut på slutten av året.

NB: Du skal ikke «handle» medlemskontingent inne i SmartOrg. Den kommer tilsendt som en betalingslenke.

Innmelding skjer som før via hjemmesiden. For husstandsmedlemer, se under.

Husstandsmedlemmer

Hovedmedlemmer kan registrere og fjerne ett eller flere Husstandsmedlemmer. Disse vil da automatisk bli lagt til på fakturaen for medlemskontingent for Hovedmedlemmet.

Det samme skal bli mulig for Livstidsmedlemmer, men det er pr. i dag ikke mulig. De som var Husstandsmedlem under et Livstidsmedlem er lagt inn «utenom». Om noen ønsker å registrere Husstandsmedlemmer under et Livstidsmedlemskap så ta kontakt med XXXXXX, så skal vi få det registrert.

Kontrollere og oppdatere dataene

I forbindelse med overgang til det nye systemet har vi hatt en grundig gjennomgang av den gamle medlemslisten. Det kan imidlertid være opplysninger som ikke stemmer. Vi vil derfor be alle om å gå inn på sin bruker for å kontrollere dataene. Dette gjelder adresse, mobiltelefonnummer, epostadresse og husstandsmedlemmer.

I Byselskapet er det mulig å være Livstidsmedlem. Kontingenten er 20 X vanlig kontingent, for tiden kr. 5000. Dersom noen mener de er livstidsmedlemmer, men får beskjed om å betale vanlig kontingent, beklager vi det. Da har den gamle listen vært ufullstendig. Ta kontakt via Grimstadbysvel.org/kontakt-oss eller direkte til Torgrim Næverdal, mobil 991 09 967.