Om SmartOrg

Selskapet for Grimstad Bys Vel har fått nytt medlemssystem som gir oss en bedre oversikt over medlemmene. Det er også være et verktøy til et mer effektivt styrearbeid.

Det nye systemet er levert av SmartOrg.

SmartOrg gir medlemmene nye muligheter for å gjøre mer elektronisk, men vi vil også ivareta medlemmer som ikke kan forholde seg til de elektroniske løsningene. Styret vil sørge for at alle medlemmene blir med videre.

Egen bruker.

Hvert medlem kan nå gå inn på portal.smartorg.no.  for å få tilgang til sin bruker. Brukeren må aktiveres første gang. Dette gjøres via denne linken. Bruk mobilnummeret ditt for å aktivere brukeren og logge på. 

Hvert medlem kan endre sin egen bruker: adresser, telefonnummer, epostadresse, husstandsmedlemmer osv. Vi ber alle som kan logge seg på og sjekke sin egen bruker og oppdatere opplysningene. Spesielt mangler vi epostadresse på mange medlemmer.

Om man ikke logger på vil man fremdeles være medlem, og de opplysningene vi hadde i det gamle systemet vil være uendret.

Har du problemer med å logge på med mobilnummer kan du være registrert med feil nummer.

For dette og andre spørsmål send en epost eller SMS til 4141 2134, så skal vi rette det.

Medlemskontingent

Varsel om medlemskontingenten vil heretter primært komme som en betalingslenke på SMS og epost. Det vil der være mulighet for å betale med Vipps eller kort. 

Det vil være mulighet for å fortsatt betale med bankgiro, men vi vil oppfordre alle om å betale via lenken, altså med Vipps eller kort.

Om man ønsker å betale med bankgiro kan man:

– Konvertere i via lenken

eller

– Logge seg inn i SmartOrg, gå inn på sin bruker, Innbetalinger og trykke på [Vis] og Konverter til bankbetaling.

eller

– Ta kontakt på epost eller  4141 2134 og oppgi om du vila ha faktura på epost eller fysisk i posten.

Vi vil også ta kontakt med de som ikke har betalt elektronisk etter en tid.

Varsel om kontingent vil heretter bli sendt ut i januar.
Medemsskriftet vil fremdeles bli sendt ut på slutten av året.

Innmelding skjer som før via hjemmesiden. For husstandsmedlemer, se under.

Husstandsmedlemmer

Hovedmedlemmer kan registrere og fjerne ett eller flere Husstandsmedlemmer.

Det samme skal bli mulig for Livstidsmedlemmer.  Om noen ønsker å registrere Husstandsmedlemmer under et Livstidsmedlemskap så ta kontakt med , så skal vi få det registrert.

Kontrollere og oppdatere dataene

I forbindelse med overgang til det nye systemet har vi hatt en grundig gjennomgang av den gamle medlemslisten. Det kan imidlertid være opplysninger som ikke stemmer. Vi vil derfor be alle om å gå inn på sin bruker for å kontrollere dataene. Dette gjelder adresse, mobiltelefonnummer, epostadresse og husstandsmedlemmer.

I Byselskapet er det mulig å være Livstidsmedlem. Kontingenten er 20 X vanlig kontingent, for tiden kr. 5000. Dersom noen mener de er livstidsmedlemmer, men får beskjed om å betale vanlig kontingent, beklager vi det. Da har den gamle listen vært ufullstendig. Ta  kontakt så vi kan få rettet det.