Foto: Grimstad Adressetidende

Lederens hjørne

Båtliv er et viktig aktivum i Grimstad, og veldig mange ønsker bo i Grimstad nettopp på grunn av vårt gode klima, vår vakre skjærgård og bynære naturområder.
Jeg er spesielt opptatt av at allmenheten ikke skal stenges ute fra sjøen og skjærgården. Privatisering og oppkjøp av eiendommer er fortsatt en reell trussel i denne sammenhengen. I disse koronatider blir muligheten for å benytte naturen som rekreasjon, viktigere enn noen gang. Gjennom mitt mangeårige arbeid som lege har jeg sett store helsegevinster i aktiv bruk av naturområder.

Det å få anledning til å arbeide aktivt med tilrettelegging og sikring av naturområder i Byselskapets eie, er meningsfullt og spennende. Det å glede andre, gleder en selv og gir mangfoldig tilbake. Positive og takknemlige tilbakemeldinger fra brukere av våre områder inspirerer til videre innsats.
Turgleden blir også større når man har fått anledning til selv å være delaktig i bevaringen av områdene som Byselskapet eier, både øyer og holmer i skjærgården og lett tilgjengelige friområder på Varden, Binabben og Groos.

Mindre kjent er at Byselskapet også eier et attraktivt og sjønært område innerst i Morvika. Det er særlig viktig å bevare allmenhetens tilgang til dette området, spesielt nå som det er planlagt en betydelig utbygging i dette nærområdet.

Byselskapet jobber får å sikre allmenheten tilgang til naturområder, spesielt i skjærgården. Vi ønsker alle velkommen som medlemmer.

Hilsen Torgrim