Bokutgivelser

Byselskapet har gjennom årene utgitt en rekke bøker blant annet om byens historie, om skjærgården, personer som har markert seg og sanger og dikt. Noen er utsolgt mens resten kan kjøpes i Norli på Odden, på Postmannslaget på vaffelsøndager eller kontakte kontakte Torgrim Næverdal direkte på tlf 99109967.

Boken har fått navnet «Wentzels plass», og forsiden prydes av Agnar Sundbys maleri med plassen som motiv i 1943.

Wentzels plass

Trond Audun Berg ser byhistorien fra Wenzels plass.

Havnedrap, Høyre-massakre, karikaturstrid og Quislings mor er noen av ingrediensene i Trond Audun Bergs nye bok.

«Wentzels plass» er en litt annerledes oppfølger til de tre bindene av «byen & bygningene». «Wentzels plass» inneholder ni nyskrevne lokalhistoriske artikler som ikke er publisert tidligere.

Forsiden prydes av Agnar Sundbys maleri med plassen som motiv fra 1943 og Hermund Storsæter har laget tegninger til boken.

Selskapet for Grimstad bys vel står som utgiver av boken, og leder Torgrim Næverdal håper grimstadfolk vil benytte muligheten når boken kommer i salg hos Norli på Odden, Art by Ingunn på Torvet og på hos Byselskapet på Postmannslaget søndager.

– Det må jo bli en populær julegave. Dette er lokalhistorie vi er glade for å få dokumentert. Det er et veldig godt bidrag, og vi håper på overskudd.

Boken støttes økonomisk av Grimstad Adressetidende.

Utgitt i 2023

Jubileumsbok 1922-2022

I forbindelse med 100 års jubileet ble det laget en jubileumsbok. Det har blitt en flott bok med en rekke ulike forfattere. Noen av artiklene er:
  • Karl Olaus Knutson – kulturbygger i et bysamfunn under endring
  • En tanke, et legat og «øer i vår nærmeste skjærgård»
  • Grønn symbiose by og land
  • Hvordan Grimstad ble universitetsby
  • «Nye» og «enda nyere» Dahlske skole
  • Tønnevold gård, O. T. Tønnevold og Campus Grimsta
  • Reder og kulturforvalter i Hasseldalen
  • Ibsen og Hamsun i Grimstad: Det store i det lille
  • Idrett i Grimstad

Redaktør: Helge Grobæk

Boken kan lastes ned her,  medlemmer kan intil videre hente den på biblioteket

Utgitt i 2022

Trond Audun Berg: byen & bygningene, bind III.

Trond Berg har skrevet tredje bind om «byen & bygningene», lokalhistorie fra Grimstad. Han skriver blant mye annet om Gravøl for en vinkjeller, De mange slagene om Binabben, Brusfabrikken i Vestregate, De stjålne Amerika-brevene og Huset der Veritas ble «født» og Gensyn med den gamle Jerv garderoben.
Boken er utgitt i samarbeid mellom Grimstad Adressetidende og Grimstad Bys Vel.
Les omtale av boken i Grimstad Adressetidende.


Utgitt i 2021

Trond Audun Berg: byen & bygningene, bind II

21 lokalhistoriske artikler fra Adressa

Les om:

De tre generasjonene på Grøm, Historie og historier fra Skaregrømsjordet. Kemner Knutsons kjærlighet til byen og Marie, Thor Hushovd i Guldmandens has, Bryggedansene på Torskeholmen. To i ett hos Nettos, Carsten 5. Due, den siste dampskipsekspeditøren, Sommerpensjonatet og skortefabrikken på Rønnes, Holst-huset i Skolegaten, Jan Stabell og Victoria tiden, Da Trotskij spiste kløvning i Grimstad, Fjæregranitten som skulle bli Hitlers seiersmonument, Hans Hansen Rep.,tidenes Grimnstadpatriot, Terje Vigen og striden om han virkelig har levd.

Boken er utgitt av Grimstad Adressetidende og Selskapet for Grimstad Bys Vel

Utgitt i 2020

Trond Audun Berg: byen & bygningene

Trond Audun Berg har ruslet rundt i byens gater og fanget opp, nedtegnet og skrevet en omfattende artikkelserie om mennesker, bygninger, kultur og hendelser gjennom århundrer i Grimstad. Artiklene har stått på trykk i Adressa, og mange av de gode historiene er nå samlet i denne flotte boken. Det er et viktig stykke lokalhistorie som nå utgis i bokform.

Utgitt i 2019

Odd Grjotheim, Odd Johnsen, Per Stifoss-Hanssen: Mi kan’kje kalle Grimstad storby…

De tre redaktørene har samlet mer enn 50 sanger, cabaret- og revyviser fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag. Alle handler om Grimstad eller har tilknytning til begivenheter som har funnet sted. Her er sanger som mange kjenner, selv om vi kanskje ikke husker hele teksten. Ved å samle dem mellom to permer, er det redaktørenes og Byselskapets håp at sangene ikke går i glemmeboka.

Utgitt i 2016

Bjarne Berg: Blikk på Grimstad

Fra 1953 til 1991 var Bjarne Berg journalist og redaktør i Grimstad Adressetidende. I løpet av denne tiden skrev han et stort antall kåserier, artikler, essays og ledere. I en lengre periode på 1970- og 80-tallet var han også en flittig bidragsyter til NRK Sørlandet. I «Blikk på Grimstad» har Byselskapet samlet en del av Bergs kåserier, artikler og meningsytringer fra radio og avis. Det er blitt et lokalpatriotisk blikk på Grimstad og byens utvikling fra båtstø til moderne småby. Boken er illustrert av Arild Andresen.

 Utgitt i 2014

Knut Brautaset. Ibsens Grimstad

Om Grimstad på den tiden Ibsen bodde her fra november 1843 til han forlot byen som 22-åring i april 1850. Boken beskriver bl.a. hendelser som fant sted i Grimstad i de årene Ibsen bodde her.

Utgitt i 2012

Medlemsskrift nr.52 – 2008

Erik Aalvik Evensen: Fra Kanaan til Det Lovede Landet

Pionerutvandring fra Landvik og Eide til Missouri og Kansas. Popularisert utgave av Erik Aalvik Evensens doktoravhandling fra 2009. 79 personer dro fra Grimstad havn i 1846. Evensens bok følger dem på reisen og i deres nye liv i Amerika.

Utgitt i 2011

Reidar Marmøy: Grimstad skjærgård, navn, fiskeplasser, «gode grunner» og trygge løp

Ny og forøket utgave av forfatterens tidligere bok «Navn i Grimstad skjærgård».

Utgitt i 2011

Reidar Marmøy:  GRIMSTAD på 1900-tallet
Bind 2: 1940 – 1970

 

 Her er fortsettelsen på byhistorien. For føste gang får vi en fyldig beretning  om hvordan det var i lokalsamfunnet Grimstad under 2. verdenskrig.

Boka tar ellers for seg små og store hendelser i etterkrigstidens Grimstad, og er beretningen om småbyen i sin siste fase før sammenslåingen med nabokommunene. 

Utgitt 2010

Reidar Marmøy:  GRIMSTAD på 1900-tallet
Bind 1: 1900 – 1940

 

Endelig er den her, den fullstendige historien om Grimstad de første ti-årene av det forrige århunderet. Denne boken inneholder alt, fra det kommunale styre og stell og næringslivets opp- og nedturer, til utedoer og gatebelysning. Lokalhistorie på sitt beste. 

Utgitt 2004

Reidar Marmøy:  Herbert Waarum –
fra plastbåter til bedehus

 

Denne boken ble utgitt til Waarums 80-års dag i august 2004.
Herbert Waarum er kjent som mannen bak den første norsbygde plastbåten, men her hører vi også om et aktivt liv på andre felt. Foruten et grundig bilde av hovedpersonen Herbert Waarum, byr boken på en god porsjon nyere Grimstad-historie.

Utgitt 2004

Reidar Marmøy: Et menneske på jorden

Om Jens Svendsen Haaø, kjent fisker og predikant fra Håøy. Boken forteller om vennskapet mellom Haaø og Gabriel Scott, og den har med Jens Haaøs etterlatte manuskript om fiske og fiskeredskaper.

Utgitt i 1998

Reidar Marmøy: Grimstad – byen med Skjærgården, 1997
Selskapet for Grimstad Bys Vel 1922 – 1997

Reidar Marmøy (f.1926) har skrevet boken om Byselskapets første 75 år.

Det er historien om byen med skjærgården, om sterke og utholdende personers kamp for byens og innbyggernes beste, og om kemner Karl Olaus Knutsons livsverk: opprettelsen av Selskapet for Grimstad Bys Vel.
Idag er Byselskapet en aktiv og veldreven stiftelse som driver en omfattende eiendomsforvaltning, og som samtidig søker å ivareta byens særpreg og spesielle karakter.

Utgitt 1997

Erik Aalvik Evensen:  Amerikabrevene

Om brev fra Amerika som ble stjålet på postkontoret i Grimstad i 1896. 
Her får vi historien bak tyveriet, samt en studie av utvandringen fra Grimstad-distriktet til Amerika, med særlig vekt på perioden 1875 – 1900.

Utgitt 1996

Reidar Marmøy:  HÅØY  – losenes øy

Boken gir en inngående beskrivelse av lossamfunnet på Håøy
Leseren kan følge slektene der ute og får et klart bilde av forholdene under skiftende ytre vilkår.

Utgitt 1995

Reidar Marmøy:  Fornminner i Grimstad kystlandskap

Kystlandskapet ved Grimstad er usedvanlig rikt på synlige minner etter bosetting i førhistorisk tid. Selskapet for Grimstad Bys Vel har ønsket å spre kunnskap om disse kulturminnene og gav i 1991 Reidar Marmøy i oppdrag å skrive en bok om dem. Forfatteren tar leserne med på utflukter til kjente og kjære steder og lar røyser, hauger, bautaer og steinsettinger fortelle om bosetting og livsvilkår gjennom skiftende tider. 26 forskjellige kart viser hvor fornminnene er plassert og hvilke periode de tilhører. Dessuten har forfatteren tatt med en fullstendig oversikt over registrerte funn i hele kommunen.

Utgitt 1993

Reidar Marmøy:  Navn i Grimstad skjærgård.

Navn i Grimstad skjærgård er skrevet fordi Selskapet for Grimstad Bys Vel følte ansvar for å bevare kjennskapet til gamle navn på øyer, holmer, viker, skjær og sund. Men Selskapet ønsket å gjøre mer enn å bringe svaret på det enkleste spørsmålet: «Hva heter det her?»
Forfatteren fikk frie hender til å analysere hele navnematerialet, ikke bare de vel 200 navn som er forklart spesielt. Dermed kan leseren få innblikk i eldre tiders navneskikk, i de ulike kategorier og grupper av stedsnavn og i våre forfedres forhold til skjærgården under skiftende livsvilkår.

Utgitt 1991
Nytt opplag 1997

Åsmund Bie Eriksen:  Grimstad – byen i mitt hjerte

Åsmund Bie Eriksen:  Grimstad – byen i mitt hjerte er en unik kåserisamling om byens historie og innbyggere fra ca. 1920 og fremover. Forfatteren har en fremragende hukommelse, og hans lune stil og friske fortellerevne gir mange kostelige og koselige glimt fra en fortid som holder på å bli glemt.

Artikkelen H. Fløystad, Grimstads siste nærbutikk, kan du lese her

Utgitt 1990
4. opplag med ny forside i 2012

Johan A. Wikander:  Gamle havner ved Grimstad

I «Gamle havner ved Grimstad» har jeg skrevet om havnene og de som bodde ved dem. Jeg har skrevet om de som brukte havnene, om stedsnavn, sjømerker, landkjenninger og fortøyningsringer. Jeg har skrevet om gamle kart over havnene og de som tegnet dem.
På bokens omslag (se bilde) ser vi et utsnitt av Andreas Bureus’ kart over Norden fra 1626. Vi ser syd-øst kysten av Norge, Skagerak og litt av Jylland. Dette kartet er det eldste hittil kjente kart hvor Grimstad er nevnt.

Utgitt 1985 i 1000 eksemplarer hvorav 250 nummererte og innbundet.
Nytt opplag 1989.

Klemmet Hammen:  Grimstads pris i dikt og sang

Gamle og nye by- og bygdesanger for storkommunen
Grimstad, Eide, Fjære og Landvik.

Dette er en samling med sanger og dikt til Grimstads pris, fra gammel og nyere tid, skrevet av forskjellige forfattere. Samlingen gir seg ikke ut for å være komplett, den kan selvsagt suppleres med mange flere bidrag, men utvalget skulle iallfall gi et visst inntrykk av de lokale poeters og andres kjærlighet til byen, dens sjarm og egenartede preg.

Klemmet Hammen.

Utgitt 1975

Johan A. Wikander:  Gamle tomter i Grimstad

Innhold:
Grimstads framvekst som strandsted
Grimstads gamle boliggrunn. Eiere av gårdene Ytre Bie, Berge og Skaregrøm.
Strandsittere i Grimstad 1661.
De to eldste hus i Grimstad.
Fogdens grunnleietakster 1679.
m.m.

Utgitt 1973 i samarbeid med Agder Historielag