Bli medlem!

Alle som er glad i Grimstad kan bli medlemmer i Byselskapet.

Som medlem er du med og støtter opp om det viktige arbeidet med å bevare og ruste opp noen av Grimstads mest verdifulle områder og sikre dem for all framtid.
Du får tilsendt medlemsskriftet og kan møte på generalforsamlingen.

Selskapet for Grimstad Bys Vel er helt siden stiftelsen i 1922 blitt finansiert gjennom private gaver og medlemskontingent.

Du kan få faktura eller betale med Vipps til #642051.

Meld deg inn her eller ta kontakt med leder Torgrim Næverdal på telefon 991 09 967.

Ordinært medlem: kr 250

Husstandsmedlem: kr 200

Livstidsmedlemskap: kr. 5000

Velg medlemskap

Betalingsform

7 + 6 =