Bli medlem!

Alle som er glad i Grimstad kan bli medlemmer i Byselskapet.

Som medlem er du med og støtter opp om det viktige arbeidet med å bevare og ruste opp noen av Grimstads mest verdifulle områder og sikre dem for all framtid.
Du får tilsendt medlemsskriftet og kan møte på generalforsamlingen.

Selskapet for Grimstad Bys Vel er helt siden stiftelsen i 1922 blitt finansiert gjennom private gaver og medlemskontingent.

Ordinært medlem: kr 250
Husstandsmedlem: kr 200
Livstidsmedlemskap: kr. 5000 – Vil få tilsendt faktura etter innmelding. Send oss gjerne en melding på [email protected]