Kronologisk innholdsfortegnelse

Jubileumsskriftet, nr. 29 i 1975, inneholder en oversikt over alle tidligere artikler i medlemsskriftene.
For innholdsfortegnelse i de etterfølgende medlemsskrift, se under.

For en tematist oversikt over artiklene fra nr. 1, se bibliografien for medlemsskriftene.

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 29 – 1975
Jubileumsnummer

Forord   ………………………………………………………………………………….. 5

Ordføreren hilser Byselskapet   ……………………………………………… 7

Byselskapets styre i jubileumsåret 1972.   ……………………………… 8

50 års-jubilanten   ………………………………………………………………….. 9
av Gunnar Edv. Gundersen

Slik det begynte. Opprop i Adressetidende 1920   ……………….. 13

Et riss av Selskapet for Grimstad Bys Vel gjennom 50 år   ……. 17
av Bjarne Berg

Hedret av Byselskapet ………………………………………………………….. 23

Journalist Birger Morholt til minne ……………………………………….. 25

Skjærgården vår   …………………………………………………………………. 26
av Geg.

Sommerminner   ………………………………………………………………….. 40
av Gustav

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum   …………………………………… 43
av Lisen Bergshaven

Reimanngården – en ny kulturinstitusjon i Grimstad …………… 49

Den siste seilskute på Grimstad havn 1935   ……………………….. 50
av Birger Morholt

Krohus, herberger og gjestgiverier i gamle Grimstad   ………… 52

Hørebilder fra Grimstad   ……………………………………………………. 57
av B. B.

Grimstad under okkupasjonen   ………………………………………….. 62
av G. E. Gundersen

Byselskapets medlemsskrifter   …………………………………………… 99
Innhold 1920-1968

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 30 – 1975
Utvandrernummer

Forord   ………………………………………………………………………….. 5

Mennesker i oppbrudd ………………………………………………….. 7
av Bjarne Berg

Litt om jordbruksbakgrunnen   …………………………………….. 10
av Per Assev

Emigranter fra Grimstad 1844 – 1850   …………………………. 15
av Sigrun og Olav Uldal
Innledning   ………………………………………………………………….. 15
Passasjerlister   ……………………………………………………………. 17
Fra Kristen Stallelands opptegnelser   ………………………….. 18
Brev fra Osul Nilsson Enge (Igland)   …………………………….. 19
Besøk hjemme   …………………………………………………………… 29
Brev fra Peder Kalvehaven   …………………………………………. 30
Nok en brevskriver   …………………………………………………….. 32
En merkelig nordmann i Amerika   ………………………………. 33
Nils Guttormsen (Igland)   ……………………………………………. 37
Om andre emigranter fra 1846   ………………………………….. 40
Ikke alt var fryd og glede   ……………………………………………. 41
En annen emigrantflokk   …………………………………………….. 43

Emigrant-kvinner   ……………………………………………………….. 45
av Lisen Bergshaven

Jeger og gullgraver   …………………………………………………….. 57
av Odd Tobiassen

Litt om emigrantfarten til Amerika   …………………………….. 59
av H. Drevdal og Just Storvold

Glimt fra Amerika i 1930-årene   ………………………………….. 65
av Ø.V.G.

Fra Grimstad til Florida 1830-årene,
Knud Sørensen Bie (1812 – 1884)   ……………………………….. 71
av Johan A. Wikander

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 31 – 1978

Forord   ……………………………………………………………………..   5
av Gunnar Edv. Gundersen

Håø – historie og minner
av Leif Munch Jensen

Innledning   ………………………………………………………………..  7

Noen blikk bakover   …………………………………………………..  8

Losene   ……………………………………………………………………..  9

Laksefiske. Jordbruket. Forenings- og møtevirksomhet

Skolen. Båtfantene   …………………………………………………..  9

Første verdenskrig   …………………………………………………. 18

Stormvær. Skipsforlis   ……………………………………………… 18

Hus og stedsnavn   …………………………………………………… 20

Holmer og skjær rundt Håø   ……………………………………. 21

Innbyggere på Håø 1915 – 1925   …………………………….. 25

Kart   ……………………………………………………………………….. 28

Kjellviga   …………………………………………………………………. 29
av Øyvind Vigeland Gundersen

«JUBELUKER» for Henrik Ibsen   ………………………………. 32

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 32 – 1982

Til medlemmene   ……………………………………………………………..  5
av Carsten S. Due

Byselskapet runder 60 ÅR   ……………………………………………….  7
av Gunnar Edv. Gundersen

Om min mormor «Lava på banken» – og
Lauritz Hanssens murmalerier på gamle bytingsalen ………. 12
av Ove Fedde

Litt om forholdene i Grimstad 1920 – 1930 og litt
om menneskene bak Selskapet for Grimstad Bys Vel ……… 19
av Øyvind Vigeland Gundersen

«Å gå med stjerna»   ………………………………………………………. 27
av Alv Hvidebergskaar

Grimstad-borgerne forsvarer byen i 1676   …………………….. 31
av Johan A. Wilcander

Varder, veter, veder, vider og vidder   …………………………….. 33

Vede-vakten i Grimstad 1676   ……………………………………….. 35

Hvor ble veden satt opp –
på Vardeheia eller på Vardåsen (Fløyheia)   ……………………. 44

Hovedtrekkene i vedesystemet på 16- og 1700-tallet. ……. 44

Hva stedsnavnene forteller   …………………………………………. 45

Vi må ta geologien til hjelp   ………………………………………….. 50

Hvor gammelt er vede-stedet på Vardåsen (Fløyheia) ? . .. 52

Hva vaktlisten forteller om forholdene i Grimstad
for 300 år siden   ………………………………………………………….. 55

Var det en kaupang i Grimstad-området i vikingetiden? .. 58

Det videre arbeide med Grimstads lokalhistorie   ………… 60

Noter og kildehenvisninger   ………………………………………… 61

Is-stormen   …………………………………………………………………. 65
av Åsmund Bie Eriksen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 33 – 1987

Forord   …………………………………………………………………………  5
av Else Dalen

Rønnesferja    ………………………………………………………………..  6
av Ove Fedde

Grimstadbanen   ………………………………………………………….. 11
av Odd Johnsen

Garveriet    ………………………………………………………………….. 16
av Finn Andersen

Fjære Trevarefabrikk   …………………………………………………. 22
av Odd Lunden

Dramsviga    ……………………………………………………………….. 24
av Åsmund Bie Eriksen

Jørgensen & Vik   ………………………………………………………… 27
av Knut Bjørn Jørgensen

Skredderen   ………………………………………………………………. 30
av Ove Fedde

Blikkensagerbua   ………………………………………………………. 35
av Ove Fedde

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 34 – 1988

Forord   ………………………………………………………………………  6
av Else Dalen

Begravelser i Fjære kirke   …………………………………………..  7
av Johan Anton Wikander

Prinsesse-steinen   ……………………………………………………..  9

To andre middelalder-graver   ………………………………….. 14

Innskrifter i kirken   ………………………………………………….. 16

Innskrifter på talerstolen   ………………………………………… 19

Kirkens gravkjellere   ………………………………………………… 22

Gravkjelleren under koret   ………………………………………. 24

Gravkjelleren under skipet   ……………………………………… 31

Noter og kildehenvisninger   ……………………………………. 49

Rim reggler og leker fra barndommens Grimstad   ….. 54
av Ove Fedde

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 35 – 1989

Forord   …………………………………………………………………………  5
av Else Dalen

Småbutikkene som ble borte, B. L. Børresen   ……………….  6
av Åsmund Bie Eriksen

Småbutikkene som ble borte II, A. Pless Holst   ……………. 10
av Åsmund Bie Eriksen

Festningen Marivold   ………………………………………………….. 14
av Fred H. Meyer

Skisse over Marivold-anlegget i 1944   …………………………. 26

Litt om sang- og musikklivet i Grimstad på 1900-tallet   .. 22
av S. Sydnes og Ø. Vigeland Gundersen

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 36 – 1991

Forord   ……………………………………………………………………….  5
av Else Dalen

Tale til Grimstad   ………………………………………………………..  6
av Kjeld Malde

Jubileumsgaven   ……………………………………………………….. 10
av Reidar Marmøy

Grimstad i malerkunsten   …………………………………………. 12
av Bjarne Berg

«Guttene kommer»   …………………………………………………. 17
av Reidar Marmøy

Grimstad skolekorps   ……………………………………………….. 32
av Kåre Jacobsen

Gunnar E. Gundersen – en mann for sin by   …………….. 34
av Reidar Marmøy

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 37 – 1992

Medlemsskrift nr. 37   ………………………………………………..  5
av Reidar Marmøy

Byselskapets 70. generalforsamling……………………………  8
av Else Dalen

Ibsenforskerne og Byen i Skjærgården   …………………… 10
av Reidar Marmøy

Vannutskiftning i Grimstad fjordbasseng   ……………….. 13
av Svein Erling Hansen

Travel sommer for skjærgårdskomiteen   ………………… 24
av Reidar Marmøy

En gammel sjømanns- og skipperfamilie fra Hesnes   . 27
av Helge Terland

Albert Andersen (1849 – 1932)   ……………………………….. 35
Erindringer

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 38 – 1993

Lokalitetsnavn og dialektuttrykk   …………………………….  7
av Reidar Marmøy

Avduking av minnestøtte på Dyviks plass
Gunnar Edv. Gundersens tale   ………………………………..  9
Kaare Dyviks tale   ………………………………………………….. 12

Ibsen-året 1993 ……………………………………………………… 17
av Reidar Marmøy

Catilina i Fjæreheia   ………………………………………………. 21
av Bjarne Berg

Slangemotiv fra Ungarn, havnefogd Bies vedskjul
og hellensk estetikk ………………………………………………. 24
av Reidar Marmøy

En sogning som ble Grimstad-mann   …………………… 29
av Mons Klingenberg Fuhr

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 39 – 1994

Medlemsskrift nr. 39   …………………………………………..  7
av Reidar Marmøy

Et ibsensk drama utenfor Hesnes   ……………………… 10
av Kenneth Ødegaard

Grimstad bibliotek 100 år   ………………………………….. 30
av Odd Fr. Johnsen

Inntrykk fra det gamle bibliotek   ………………………… 45
av Bjarne Berg

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 40 – 1995

Medlemsskrift nr. 40   ………………………………………….  7
av Reidar Marmøy

Hvor seilte Grimstad-skutene   …………………………….  9
av Helge Terland

Miljøvernpris til Grimstad Byselskap   ………………… 41
av Reidar Marmøy

Søknad om rettigheter som ladested.
To savnede dokumenter   ………………………………….. 44
av Reidar Marmøy

Ord og uttrykk fra Grimstad-dialekten   …………….. 68
av Reidar Marmøy

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 41 – 1997

Forord   …………………………………………………………………………………..  7
av Odd Fr. Johnsen

Prolog ved Selskapet for Grimstad Bys Vels 75 års-jubileum   …  8
av Kjeld Malde

Festtale ved Selskapet for Grimstad Bys Vels 75 års-jubileum .. 11
av Reidar Marmøy

Om å vokse opp i Grimstad etter krigen   ………………………………. 16
av Per Stifoss-Hanssen

Gamle Grimstad-profiler (I og II)   ………………………………………….. 30
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 42 – 1998

Forord   ……………………………………………………………………………………………. 5

Bysten av G. E. Gundersen er avduket   ……………………………………………. 6

Sjømerkene våre – veivisere og kulturminner   …………………………………. 8
av Hans Roald Hanssen

Grimstads første kulturhus   ………………………………………………………….. 50
av Odd Fr. Johnsen

Jervrevyene – med skråblikk på små og store hendelser i Grimstad . 54
av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (III)   …………………………………………………………. 61
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 43 – 1999

Forord   ………………………………………………………………………………………….  5

Mølleren på Groos   ……………………………………………………………………….  6
av Kjell Knudsen

Dr. Christensens Rønnes-fest for Ibserimuseet, 23.07.1911   ……….. 33
av Bjørn Aslaksen

Kåre Jacobsen – viktig brikke i Jervrevyene   …………………………………. 42
av Odd Fr. Johnsen

Sneland. (Skrevet til Jervrevyene i 1954)   …………………………………….. 44
av Kåre Jacobsen

Grimstad barneskole – snart ved veis ende   ………………………………… 46
av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (IV og V)   ………………………………………………. 52
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 44 – 2000

Forord   ………………………………………………………………………………………….. 5

Else Dalen går fra borde   ………………………………………………………………. 6
av Ketil Aslaksen

Grimstad i Gabriel Scotts forfatterskap   ……………………………………….. 8
av Knut Øvensen

Vår nære fortid   …………………………………………………………………………… 25
av Odd Fr. Johnsen

Grimstad Folkeskole i 50-årene   ………………………………………………….. 34
av Per Stifoss-Hanssen

Gamle Grimstad-profiler (VI)   ………………………………………………………. 41
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 45 – 2001

Forord   …………………………………………………………………………………………. 6

Rolf Jacobsen til minne   ………………………………………………………………… 7

Alf Myhre, en musikalsk inspirator   ………………………………………………. 9
av Knut Øvensen

40 år siden Grimstadbanen ble nedlagt   …………………………………….. 25
av Odd Fr. Johnsen

Hamskifte i Torskeviga   ………………………………………………………………. 33
av Øivin Øvensen og Roald Hansse

Gamle Grimstad-profiler (VII)   …………………………………………………….. 63
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 46 – 2002

Forord   …………………………………………………………………………………………. 5

Øyvind Vigeland Gundersen til minne   …………………………………………. 6

A/S Fevik Jernskibsbyggeri, utvikling, drift og avvikling   ………………… 8
av Finn Fredvig Erichsen

Med vann og vind   ……………………………………………………………………… 57
av Tordis Pedersen Jarle

Litt om Christian Paulsen – «Guldmanden»   ………………………………… 83
av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (VIII)   …………………………………………………… 88
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 47 – 2003

Forord   ……………………………………………………………………………………..  5

Else Dalen til minne   …………………………………………………………………  6
av Reidar Marmøy

Vandring på Vesøya- og Oddenområdet   ………………………………….  8
av Knut Øvensen

Trær i Grimstad   …………………………………………………………………….. 32
av Egil Hansen

Grimstad for 50 år siden   ……………………………………………………….. 65
av Odd Fr. Johnsen

Forslag til lovendringer for Byselskapet   ………………………………… 69

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 48 – 2004

Forord   …………………………………………………………………………………..  5

Reidar Marmøy + Byselskapet = Bøker   …………………………………..  6

Heder til Johan Anton Wikander   …………………………………………….  8

Kampen for Grimstads kjøpstadsrettigheter   …………………………. 11
av Anna Svenningsen

Mot vest, mot vest!   ……………………………………………………………….. 39
av Erik Aalvik Evensen

Enkemadame Johnsen   ………………………………………………………….. 52
av Per Assev

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 49 – 2005

Forord   …………………………………………………………………………………..  5

Kunstneren Birger Morholt   ……………………………………………………  6
av Knut Øvensen

En søndag i 1905   ………………………………………………………………….. 36
av Kjell Knudsen

Bystyret i «lille Grimstads» siste tiår   ………………………………………. 42
av Gunnar Edv. Gundersen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 50 – 2006

Forord   …………………………………………………………………………………..  5

Reidar Marmøy er 80 år   ………………………………………………………..  6
av Ketil Aslaksen

Terje Vigen-bautaen ved Fjære kirke er 100 år   ………………………  9
av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (Ingeman Stad)   ……………………………… 13

av Odd Fr. Johnsen

Bystyrekamp Arendal – Grimstad i 1939   ………………………………. 19
av Gunnar Edv. Gundersen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 51 – 2007

Forord   …………………………………………………………………………………  5

Ketil Aslaksen 70 år   ……………………………………………………………..  6
av Kjeld Malde

Gunnar Edv. Gundersen 80 år   ……………………………………………..  9
av Odd Fr. Johnsen

Til Gunnar Edvard, 15. mars 2007   ……………………………………… 10
av Kjeld Malde

Fra Maløya til Frivoll   ………………………………………………………….. 12
av Knut Øvensen

Storgata 46   ……………………………………………………………………….. 30
av Per Assev

Grimstadbanen. Et 100 års minne   …………………………………….. 52
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 52 – 2008

Forord   ……………………………………………………………………………………  5

Peder Norden Sølling   ……………………………………………………………..  6
av Kjeld Malde

G. E. Gundersens dagboknotater fra 1945   ……………………………. 10
av Gunnar Edv. Gundersen og Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (Johan Gottlieb Christian Heinecke)   ..18
av Kjeld Malde

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 53 – 2009

Forord   …………………………………………………………………………………… 5

Hans Hanssen.  Trelasthandler, treskjærer, kordirigent   …………. 6
av Knut Øvensen

En husflidsskole til besvær   …………………………………………………… 20
av Kjell Knudsen

Groos på 1950-60 tallet   ……………………………………………………….. 48
av Helge Grobæk

«Det dramatiske Selskab»   ……………………………………………………. 62
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 54 – 2010

Forord   …………………………………………………………………………………  5

OLA VEIGAARD (1937-2010)   …………………………………………………  6
av Odd Fr. Johnsen

Bind 2 av «Grimstad på 1900-tallet» er vel i havn   …………………  9
av Odd Fr. Johnsen

Da Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Grimstad   ………………………. 12
av Odd Fr. Johnsen

Lisen (Ugland Bergshaven)   …………………………………………………. 19
av Knut Øvensen

Marius Nygaard Smith-Petersen:  En av de store pionerene
innen ortopedisk kirurgi   …………………………………………………….. 26
av Hans O. Myhre, Johan A. Wikander, Pål Benum

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 55 – 2011

Forord   …………………………………………………………………………………  3

Reidar Marmøy 85 år   …………………………………………………………..  4
av Ketil Aslaksen

Grimstad og fregattene «Venus» og «Najaden»   …………………….  6
av Knut Brautaset

Terje Vigen -en forførelse på høyt nivå?   ……………………………… 33
av Reidar Marmøy

Ole Christian Hansen, en oppfinnsom kar fra Eide……………….. 42
av Odd Fr. Johnsen

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 56 – 2012

1. Forord………………………………………………………………………….  3

2. Grimstad kommunes kulturpris til Ketil Aslaksen ……………..  4

Av Odd Fr. Johnsen

3. Sam O. – en fullskjegger fra Grimstad………………………………  7

Av Alf Kjetil Igland

4. Fotball i ”gamle” Grimstad ……………………………………………… 17

Av Birger Simonsen

5. ”Papegøier ombord forbydes” ……………………………………….. 26

Av Helge Grobæk

6. En tømmermann og redskapene hans …………………………… 33

Av Knut Øvensen

7. Et sted for ankomst og avreise ………………………………………. 41

Av Odd Fr. Johnsen

8. Generalforsamling 2013 ……………………………………………….. 47

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 57 – 2013

1. Forord ……………………………………………………………………………  3 

2. Hvem var Jappa? …………………………………………………………….  4

Av Johan Anton Wikander

3. «Kvitsjøfarta» ………………………………………………………………… 38

Av Helge Grobæk

4. Georg Brandes og Grimstad ………………………………………….. 43

Av Knut Brautaset

5. Generalforsamling 2014 ……………………………………………….. 47

6. Annonser………………………………………………………………………. 48

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 58 – 2014

 1. Forord …………………………………………………………………………….  3
 2. Kongens fortjenestemedalje til Reidar Marmøy ………………. 4
  Av Ketil Aslaksen
 1. Kongens fortjenestemedalje til Bodil Austenaa Johansen …6
  Av Berit Bugge
 1. Den franske maleren Albert Marquets opphold på Hesnes 8
  Av Hans Olav Myhre
 1. «Hedersmannen Olsen fra Grimstad» ……………………………. 16
  Av Helge Grobæk
 1. Torskeholmen ……………………………………………………………….. 25
  Av Stein Reinholt Jensen
 1. Et uoppklart mysterium ………………………………………………… 38
  Av Odd Fr. Johnsen
 1. Nytt hjelpemiddel for lokalhistorikere …………………………… 42
 2. Generalforsamling 2015 ……………………………………………….. 43

10.Annonser……………………………………………………………………… 44

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 59 – 2015

 1. Forord …………………………………………………………………………….. 3
 2. Da Grømstad ble Grimstad ……………………………………………… 4
  Av Hans Antonsen
 1. Grimstad kan i 2016 feire 200 års-jubileum som kjøpstad .. 5
  Av Kaare Dyvik
 1. Da Grimstad fylte 100 år ……………………………………………….. 55
  Av Odd Fr. Johnsen
 1. Dahlske skole 1959, engelsktimen som ble en time i gammelnorsk…………………………………………………………………… 62
  Av Johan Anton Wikander
 1. Fra Groos uthavn via Groos sommerpensjonat til
  Skral Festival ………………………………………………………………….. 109
  Av Helge Grobæk
 1. Generalforsamling 2016 …………………………………………….. 124
 2. Annonser……………………………………………………………………. 125

 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 60 – 2016

 1. Forord. ………………………………………………………………………… 4
  Av Per Ivar Ruhaven
 1. Ketil Aslaksen til minne……………………………………………………… 6
  Av Torgrim Næverdal
 1. Reidar Marmøy 90 år ………………………………………………………… 8
  Av Odd Johnsen
 1. Huset som ble bygd da Grimstad ble kjøpstad …………………… 9
  Av Knut Brautaset
 1. SNEKLOKKEN – en skisse til en snart hundreårig historie … 23
  Av Frode E. Mindrebø
 1. Litt om kristenlivet og sjøfarten (med digresjoner) …………… 34
  Av Jarle Georg Bjørklund
 1. Bilder fra min barndom …………………………………………………… 53
  Av Knut Øvensen
 1. Gamle Grimstad-profiler (XI) Ragnar Aalvik 1888-1961……… 63
  Av Erik Aalvik Evensen
 1. En Grimstad-sang blir til ………………………………………………….. 68
  Av Per Ivar Ruhaven
 1. Postmannslaget ……………………………………………………………. 74
  Av Per Ivar Ruhaven

11. Annonser ……………………………………………………………………… 76

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 61 – 2017

1. Forord……………………………………………………………………………… 4
Av Per Ivar Ruhaven

2. Gunnar Edvard Gundersen (1927–2017) til minne…………….. 6
Av Odd Johnsen

3. Bark Silas – et hundreårsminne ………………………………………..8
Av Per Ivar Ruhaven

4. Grimstad Konservesfabrikk 100 år ………………………………….19
Av Kjeld Malde

5. Grimstad, Norges vinby …………………………………………………..30
Av Per Ivar Ruhaven

6. Gamle grimstad-profiler( (XII)
Karen Marie Meyer (1917–1988) …………………………………………41
Av Eva Wiksén Næser

7. Tre viktige jubiléer for universitetsbyen Grimstad i 2017 . 46
Av Knut Brautaset

8. Grimstad Viseklubb – kulturformidler med frisk seilas
på visebølgen ……………………………………………………………………51
Av Odd Grotheim

9. To trafikkskilt i Grimstad ……………………………………………….61
Av Johan Anton Wikander

10. Årsberetning for Selskapet for Grimstad Bys Vel …………73

11. Årsberetning fra Skjærgårdskomitéen ………………………..79

12. Annonser ……………………………………………………………………83

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 62 – 2018

1. Forord ………………………………………………………………………….4
Av Per Ivar Ruhaven

2. Grimstad Kommunes kulturpris 2017 til Knut Brautaset 5
Av Torgrim Næverdal, Formann Byselskapet

3. Oda og Christian Krohg i Grimstad sommeren 1880 …… 7
Av Knut Brautaset

4. Matroshuset, en historikk …………………………………………. 21
Av Kjell Knudsen

5. Riper i lakken? ………………………………………………………….. 35
Av Erik Aalvik Evensen

6. Stedsnavn i Grimstad ……………………………………………….. 41
Av Per Ivar Ruhaven

7. «Kommunisten på Knutstrandsheia» ……………………….. 58
Av Frode Eldegard Mindrebø

8. En Kapp Horner fra Frivoll ……………………………………….. 70
Av Helge Grobæk

9. Generalforsamling Selskapet for Grimstad Bys Vel ……75

10. Årsberetning fra Skjærgårdskomitéen …………… ……….81

11. Annonser ………………………………………………………………. 83

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 63 – 2019

1. Forord……………………………………………………………………… 4
Av Per Ivar Ruhaven

2. Reidar Marmøy til minne…………………………………………. 5
Av Torgrim Næverdal, Formann Byselskapet

3. Grimstads kulturpris til Bodil og Hans……………………… 7
Av Torgrim Næverdal, Formann Byselskapet

4. På rundtur med Henrik Ibsen i Grimstad…………………. 8
Av Knut Brautaset

5. «Rondtforbi», men først og fremst «Kjerkebakken».. 24
Av Thor Fennefoss

6. Bioddpynten. Noe som er og var. ………………………….. 38
Av Gunnar Bernhoft Mathisen

7. Stedsnavn i Grimstad 2 …………………………………………. 45
Av Per Ivar Ruhaven

8. Betraktninger fra gyngende grunn.
Stedsnavn i Homborsund. ………………………………………… 66
Av Jarle Georg Bjørklund

9. Årsberetning for Selskapet for Grimstad Bys Vel…… 86

10. Årsberetning fra Skjærgårdskomitéen ………………… 91

11. Annonser …………………………………………………………… 93

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 64 – 2020

1. Forord…………………………………………………………………………4
Av Per Ivar Ruhaven

2. Litt om medlemsskrift n. 1 og Byselskapets tjuvstart
i 1920……………………………………………………………………………..6
Av Odd Fr. Johnsen

3. Grooseneset……………………………………………………………..11
Av Helge Grobæk

4. De første arbeidere i Grimstad
1. mai – sånn sett litt fra sidelinja………………………………….22
Av Røyne Kyllingstad

5. En tid å minnes…………………………………………………………25
Av Thor Fennefoss

6. Stedsnavn 3………………………………………………………………38
Av Per Ivar Ruhaven

7. Briggen Dacapo av Grimstad…………………………………….59
Av Knut Brautaset

8. Sjømannens hilsen hjem…………………………………………..68
Av Johan Anton Wikander

9. Årsberetning for Selskapet for Grimstad Bys Vel………87

10. Årsberetning fra Skjærgårdskomiteen…………………….88

11. Annonser…………………………………………………………………91

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 65 – 2021

1 Forord………………………………………………………………………………. 5

Av Helge Grobæk

2 Biodden 1781 – 1848. «Fra utmark til gryende bydel»……… 7
Av Kjell Knudsen

3 «Cronprinsens» sjøkart og Ibsens Grimstad…………………… 24
Av Jostein Tvedt

4 Skipperfruer til sjøs ………………………………………………………. 34
Av Johan Anton Wikander

5 Grimstad – «Noget av det vakreste landet eier ……………… 50
«eller» en fugl som fælder fjær»?
Av Roald Hansen

6 Fra Grimstad og Arendal til Finnmark…………………………… 64
Av Helge Grobæk

7 Skipsbeddingen i Dramsviga………………………………………… 68
Av Knut Brautaset

8 Da det elektriske lyset ble slått på i Grimstad………………. 74
Av Finn Fredvig Erichsen

9 Fra skrog til skrap………………………………………………………… 82
Av Erik Jacobsen

10 Kjær holme har flere navn. Hva skal den hete? …………. 87
Av Dag Wirak

11 Trygve Skretting. 1910 – 2005…………………………………… 102
Av Kjeld Malde

12 Dahlske skole…………………………………………………………… 110
Av Anna Helle Nilsen og Torbjørn Helle

 

 

..Innholdsfortegnelse Jubileumsbok 1922 – 2022

Redaktørens forord………………………………………………………………………………5
Forord………………………………………………………………………………………………….7
Karl Olaus Knutson – kulturbygger i et bysamfunn under endring……….9
Av Audun Edwardsen
En tanke, et legat og «øer i vår nærmeste skjærgård»………………………..14
Av Trond A. Berg
Grønn symbiose by og land………………………………………………………………..32
Av Alf Kjetil Igland
Hvordan Grimstad ble universitetsby………………………………………………….48
Av Knut Brautaset
«Nye» og «enda nyere» Dahlske skole!………………………………………………..63
Av Marie Vallesverd Dannevig
Tønnevold gård, O.T.Tønnevold og Campus Grimstad………………………..72
Av Helge Grobæk
Reder og kulturforvalter i Hasseldalen……………………………………………….77
Av Dag Bakka jr.
Ibsen og Hamsun i Grimstad: Det store i det lille………………………………..92
Dag Gjerløw Aasland
Idrett i Grimstad……………………………………………………………………………….102
Birger Simonsen
Husene i Rønnesbukta – et historisk tilbakeblikk………………………………112
Av Harald Berge Kringlebotn og Hans Olav Myhre
Bygningsvernprisen 2022………………………………………………………………….117
Helge Grobæk
Et streif gjennom Grimstad biblioteks historie………………………………….119
Av Odd Fr. Johnsen
Grimstads nye bibliotek……………………………………………………………………122
Av Brit Østerud
Grimstad i år 1808…………………………………………………………………………….131
Av Johan Anton Wikander
4
Biodden 1847 – 1920………………………………………………………………………..138
Av Kjell Knudsen
Hasseldalen – fra skipsverft til shipping og maritim kulturhistorie…….158
Av Frode Eldegard Mindrebø
Skipperfruer til sjøs…………………………………………………………………………..169
Av Johan Anton Wikander
«Anders Frolending» og skipstømrerfamilien i Kirkegata…………………..185
Av Johnny Østreim
Et rekviem for de hvite seil……………………………………………………………….192
Edward Grigson
Grimstad modellskuteklubb…………………………………………………………….197
Av Helge Grobæk
Minner fra Grimstad 1940-1945………………………………………………………200
Av Helge Grobæk
Da freden kom til byen vår………………………………………………………………206
Av Carsten S. Due
Agnar Sundby – vår glemte kunstmaler…………………………………………..208
Av Johan Anton Wikander
Grimstad bys selskap til turismens bekjempelse…………………………….215
Av Per Gustav Lindeberg
Russetid 1962…………………………………………………………………………………219
Av Kjeld Malde
Fra Fladen og jorda rundt -nesten! -nesten!……………………………………225
Helge Grobæk
Min oppvekst i Grimstad på 60 og 70 tallet…………………………………….230
Av Cecilie Jørgensen Strømmen
Kos på Groos – med SKRAL festival…………………………………………………240
Mikal Vassbotn
Skonnerten Solrik – tilblivelse og seilas gjennom 93 år…………………..244
Av Asle Wennesland
Gratulerer med 100-års jubileum!…………………………………………………..251
Forfattere……………………………………………………………………………………….253
Tabula Gratulatoria………………………………………………………………………..256