Tematisk innholdsfortegnelse, bibliografi

Under er en tematisk innholdsfortegnelse over alle artiklene i medlemsskriftene fra nr. 1.

 

Av Per Ivar Ruhaven og Odd Johnsen

Generelt

Andersen, John. Grømstøe. MS 24 (1961) s. 27.

Antonsen, Hans. Da Grømstad ble Grimstad. MS 59 (2015) s. 4.

Assev, Per. Storgaten 46. MS 51 (2007) s. 30-51.

Berg, Bjarne. Hørebilder fra Grimstad. MS 29 (1975) s. 57-61.

Brautaset, Knut. Grimstad og fregattene «Venus» og «Najaden». MS 55 (2011) s. 6-32.

Crawfurd, Jens Ph. Lidt fra Grimstad i ældre tid. MS 8-9 (1929) s. 18-29.

Dyvik, Kaare. Grimstad kan i 2016 feire 200 års-jubileum som kjøpstad. MS 59 (2015) s. 5-54.

Eriksen, Åsmund Bie. Is-stormen, januar 1940. MS 32 (1982) s. 65-66.

Fennefoss, Thor. «Rondtforbi, men først og fremst «Kjerkebakken». MS 63 (2019) s. 24-37.

Fennefoss, Thor. En tid å minnes. MS 64 (2020) s. 25-37.

Grimstad og Grimstad-naturen. MS 1 (1920) s. 9-12.

Grimstadhistorie i lite format. (Om Grimstad Guttekorps, 1907). MS 24 (1961) s. 20-23.

Grobæk, Helge. Fra Groos uthavn via Groos sommerpensjonat til Skral Festival. MS 59 (2015) s. 109-123.

Grobæk, Helge. Groos på 1950-50 tallet, slik jeg husker det. MS 53 (2009) s. 48-61.

Grobæk, Helge. Grooseneset. MS 64 (2020) s. 11-21.

Gundersen, G. E. Et barndomsminne. Om Bjørnstjerne Bjørnsons besøk i Grimstad rundt 1890. MS 22 (1956) s. 41-42.

Gundersen, G. E. Litt fra omkring århundreskiftet. MS 21 (1954) s. 9-13.

Gundersen, G. E. Vinter i Grimstad. MS 21 (1954) s. 25-26.

Gundersen, Gunnar Edv. Bystyrekamp Arendal-Grimstad i 1939. MS 50 (2006) s. 19-20.

Gundersen, Mathias. Utdrag av kjøbmann og verftseier Mathias Gundersens utrykte erindringer, nedskrevet 1884. MS 11 (1931) s.29-42; MS 12 (1932) s. 29-50; MS 13 (1933) s. 15-30; MS 14 (1934) s. 26-38; MS 15 (1935) s. 15-28; MS 16 (1936) s. 18-31; MS 17 (1945) s. 33-38.

Gundersen, Øyvind Vigeland. Forholdene i Grimstad 1920-1930 og litt om menneskene bak Selskapet for Grimstad Bys Vel. MS 32 (1982) s. 19- 23.

Gunnerson, Elise Welhaven. Ti år i Grimstad.  Minner fra Grimstadårene 1885-1895. MS 11 (1931) s.13-18; MS 12 (1932) s. 16-20; MS 14 (1934) Om Jappa. s. 15-19; MS 15 (1935) s.11-14.

Hansen, Svein Erling. Vannutskiftning i Grimstad fjordbasseng. MS 37 (1992) s. 13-23.

Hanssen, Roald. Grimstad – «Noget av det vakreste landet eier eller en fugl som fælder fjær»? MS 65 (2021) s. 50-63.

Jacobsen, Thorvald. Den gang og nå – minner fra de hvite seils dager. MS 25 (1962) s. 21-22.

Jensen, Leif Munch. Håø – historie og minner. MS 31 (1978) s. 7-28.

Jensen, Stein Reinholt. Torskeholmen. MS 58 (2014) s. 25-37.

Johnsen, Odd Fr. Bind 2 av «Grimstad på 1900-tallet» er vel i havn. MS 54 (2010) s. 9-11.

Johnsen, Odd F. Da Grimstad fylte 110 år. MS 59 (2015) s. 55-61.

Johnsen, Odd Fr. Grimstad for 50 år siden. MS 47 (2003) s. 65-68.

Johnsen, Odd Fr. Et uoppklart mysterium. (Om ekteparet Jøstads forsvinning i 1930) MS 58 (2014) s. 38-42.

Johnsen, Odd Fr. Vår nære fortid. MS 44 (2000) s. 25-33.

Knudsen, Kjell. Biodden 1781-1848. «Fra utmark til gryende bydel». MS 65 (2021) s. 7-23.

Knudsen, Kjell. Biodden 1847-1920. Den gryende bydel, vel etablert. Jubileumsbok 1922-2022 s. 138-157.

Knudsen, Kjell. En søndag i august 1905 (Om folkeavstemningen i forbindelse med oppløsning av unionen med Sverige) MS 49 (2005) s. 36-40.

Knutson, Karl O. Byens forskjønnelse. MS 1 (1920) s. 3-8.

Knutson, Karl O. Lokalhistoriske småting: «Generalen paa Bringsvær». Veiforholdene for 100 aar siden. Et testamentets tilblivelse. MS 8-9 (1929) s. 34-40.

Knutson, Karl O. Lokalhistoriske småting: Våre første skipsredere. Et «kongebrev» paa vidvanke. Mageskiftebrevets ordlyd. MS 4-5 (1926) s. 12-17.

Lacomblé, L. Minder fra Grimstad. MS 1 (1920) s. 14-16.

Lindeberg, Per Gustav. Grimstad Bys Selskap til turismens bekjempelse. Jubileumsbok 1922-2022 s. 215-218.

Malde, Kjeld. Tale til Grimstad bys 175-års jubileum 6. juni 1991. MS 36 (1991) s. 6-9.

Marmøy, Reidar. Slangemotiv fra Ungarn, havnefogd Bies vedskjul og hellensk estetikk. MS 38 (1993) s. 21-28.

Marmøy, Reidar. Søknad om rettigheter som ladested. To savnede dokumenter. MS 40 (1995) s. 44-67.

Mathisen, Gunnar Bernhoft. Bioddpynten. Noe som er og var.

Mindrebø, Frode Eldegard. Hasseldalen – fra skipsverft til shipping og maritim kulturhistorie. Jubileumsbok 1922-2022 s.158-168.

Molland, Mathias P. Skipsmaleriet. MS 21 (1954) s. 27-29. MS 63 (2019) s. 38-44.

Oftedal,Sven. Det savnede dokument av 1790. Ansøkning til Kongen om at Grømstad måtte nyde et ladesteds privilegier. MS 15 (1935) s. 29-41.

Sel, Tobias. Grimstad-minner. MS 24 (1961) s. 7-13.

Stifoss-Hanssen, Per. Om å vokse opp i Grimstad etter krigen. MS 41 (1997) s. 16-29.

Svenningsen, Anna. Grimstads kjøpstadsprivilegier 1780-1816. MS 48 (2004) s. 11-38.

Wikander, Johan A. Grimstad-borgerne forsvarer byen i 1676. (Om bl.a. varder og veter/

vedevakter). MS 32 (1982) s. 31-63.

Wikander, Johan Anton. Grimstad i år 1808. Jubileumsbok 1922-2022 s. 131-137.

Wikander, Johan Anton. To trafikkskilt i Grimstad. MS 61 (2017) s. 61-72.

Øvensen, Knut. Bilder fra min barndom. MS 60 (2016) s. 53-62.

Øvensen, Knut. En vandring på Vesøya- og Oddenområdet. MS 47 (2003) s. 8-31.

Til toppen

Arbeidsliv

Et arbeidsreglement som har litt å fortelle om forholdene i Grimstad omkring århundreskiftet. MS 26 (1964) s.16-17.

Til toppen

Begravelser

Petersen, Morten Smith. Da Grimstad tok avskjed med en av sine mest fortjente menn. MS 18 (1948) s. 38-39.

Wikander, Johan Anton. Begravelser i Fjære kirke, MS 34 (1988) s. 7-53.

Til toppen

Bibliotek

Berg, Bjarne. Inntrykk fra det gamle bibliotek. MS 39 (1994) s. 45-49.

Johnsen, Odd Fr. Grimstad bibliotek 100 år.  MS 39 (1994) s. 30-44.

Østerud, Brit. Grimstads nye bibliotek. Jubileumsbok 1922-2022 s. 122-130.

Til toppen

Biografier/minneord

(Aalvik, Ragnar, 1888-1961) Evensen, Erik Aalvik. Ragnar Aalvik 1888-1961. Grimstad-profil (XI).  MS 60 (2016) s. 63- 67.

(Aalvik, Ragnar) R. Aalvik, Grimstads bygartner vil lenge bli husket. MS 26 (1964) s. 6.

(Aarøe, Axel Sigvard) Grobæk, Helge. Fra Grimstad og Arendal til Finnmark. MS 65 s. 64-67.

(Andersen, Albert, 1849-1932) Albert Andersen. Erindringer. MS 37 (1992) s.35-51

(Albert Andersen) Terland, Helge. En gammel sjømanns- og skipperfamilie fra Hesnes. (Oversikt over Albert Andersens slekt.) MS 37 (1992) s. 27-34.

(Andersen, John) Til John Andersen, USA. MS 25 (1962) s. 9-10.

(Andersson, Alfred, -1966) Fedde, Ove. Skredderen. Et utvalg skreddernavn. MS 33 (1987) s. 30-34.

(Aslaksen, Ketil) Johnsen, Odd Fr. «Mannen som binder hav og hei sammen». MS 56 (2012) s. 4-6.

(Aslaksen, Ketil) Malde, Kjeld. Ketil Aslaksen 70 år. MS 51 (2007) s. 6-8.

(Aslaksen, Ketil, 1937-2016) Næverdal, Torgrim. Ketil Aslaksen til minne. MS 60 (2016) s. 7-8.

(Bakke, Jens Bernhard Hansen, 1856-1907) Johnsen, Odd Fr. Advokat og mestersanger. Gamle Grimstad-profiler (V). MS 43 (1999) s. 55-58.

(Bang, Johan H.,1869-1944) Grobæk, Helge. «Papegøier ombord forbydes». MS 56 (2012) s. 26-32.

(Berg, Peter Andreas, 1867-1914) Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler (VI). Dr. Berg – lege med mange jern i ilden. MS 44 (2000) s. 41-46.

(Berge, Sam O., 1892-1988) Igland, Alf Kjetil. Sam O. – en fullskjegger fra Grimstad. MS 56 (2012) s. 7-16

(Bergshaven, Lisen Ugland) Øvensen, Knut. Lisen. MS 54 (2010) s. 19-25.

(Bie, Knud Sørensen, 1812-1884) Wikander, Johan A. Fra Grimstad til Florida i 1830-årene. Knud Sørensen Bie (1812-1884). MS 30 (1975) s. 71-85.

(Bjerk, Bernhard Birger) Fedde, Ove. Blikkenslageren i Kirkebakken. MS 33 (1987) s. 35-36.

(Brautaset, Knut), Næverdal, Torgrim. Grimstad kommunes kulturpris 2017 til Knut Brautaset. MS 62 (2018) s. 5-6.

(Crawfurd, Jens Pharo, 1836-1911) Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler (VII).  Jens Pharo Crawfurd. Krumtapp i Grimstads kulturliv. MS 45 (2001) s. 63-66.

(Dalen, Else) Aslaksen, Ketil. Else Dalen går fra borde. MS 44 (2000) s. 6-7.

(Dalen, Else, -2003) Marmøy, Reidar. Else Dalen til minne. MS 47 (2003) s. 6-7.

(Demant, Christian Julius) Johnsen, Odd Fr. Grimstads første kulturhus. MS 42 (1998) s. 50-53.

(Dietrichson, Erasmus) Knutson, Karl O. «Generalen paa Bringsvær». MS 8-9 (1929) s. 34-36.

(Dyvik, Knut, -1963) – var en god mann for Byselskapet. MS 26 (1964) s. 5.

(Ebbell, Clara Thue) – en venn av Grimstad som aldri svikter. MS 24 (1961) s.31-32.

(Enge, Osul Nilsen) Evensen, Erik Aalvik. Riper i lakken? MS 62 (2018) s. 35-40.

(Fjeldmand, Svend Svendsen) Terland, Hans. MS 11 (1931) s. 24-25.

(Frisak,Hans, 1813-1886)) Johnsen, Odd Fr. «Byens første borger». Gamle Grimstad-profiler (I). MS 41 (1997) s. 30-34.

(Fuhr, Mons Klingenberg,1885-1935) Fuhr, Mons Klingenberg. En sogning som ble Grimstad-mann. MS 38 (1993) s. 29-45.

(Føreid, Ole Rasmussen) Vore legatstiftere. MS 4-5 (1926) s. 27-28.

(Giert Sailor) se Lippe, Gerhard von der.

(Guldmanden) se Paulsen, Christian.

(Gundersen, G. E.) Johnsen, Odd Fr. Bysten av G. E. Gundersen er avduket. MS 42 (1998) s. 6-7.

(Gundersen, G. E., 1894-1964) Morholt, Birger. Byselskapets formann i 19 år, bankdirektør G. E. Gundersen. MS 27 (1965) s. 5-9.

(Gundersen, G. E.)  Marmøy, Reidar. Gunnar E. Gundersen – en mann for sin by. MS 36 (1991) s. 34-43.

(Gundersen, Gunnar Edv.)  Johnsen, Odd Fr. Gunnar Edv. Gundersen 80 år. MS 51 (2007) s. 9-10.

(Gundersen, Gunnar Edvard) Johnsen, Odd. Gunnar Edvard Gundersen (1927-2017) til minne. MS 61 (2017) s. 6-7.

(Gundersen, Mathias) Evensen, Erik Aalvik. Riper i lakken? MS 62 (2018) s. 35-40.

(Gundersen, Gunnar Edv.)  Malde, Kjeld. Til Gunnar Edvard, 15. mars 2007. MS 51 (2007) s. 10-11.

(Gundersen, Øyvind Vigeland) Glimt fra Amerika i 1930-årene. MS 30 (1975) s. 65-70.

(Gundersen, Øyvind Vigeland, 1914-2002) Johnsen, Odd Fr. Øyvind Vigeland Gundersen til minne. MS 46 (2002) s. 6-7.

(Halvorsen, Halvor) Morholt, Birger. Etter 52 år så han Grimstad igjen. MS 21 (1954) s. 17-19.

(Hamsun, Knut) Gundersen, G. E.  Hamsuniana. Om kjøpet av Nørholm og om Hamsun i lokalsamfunnet. MS 22 (1956) s. 24-32.

(Hansen Rep, Hans) Gundersen, G. E. Hans Hansen – Rep.  MS 23 (1959) s. 22-23.

(Hansen Rep, Hans) Hans Hansen Rep. en bypatriot. MS 26 (1964) s. 7-8.

(Hansen Rep, Hans, 1864-1930) Johnsen, Odd Fr. Grimstadpatriot nr. 1. Gamle Grimstad-profiler (III). MS 42 (1998 s. 61-69.

(Hansen Rep, Hans) Morholt, Birger. Grimstadpatrioten Hans Hansen Rep. MS 21 (1954) s. 13-16.

(Hansen Rep, Hans) Terland, Hans. MS 11 (1931) s. 12.

(Hansen, Ole Christian,1850-1935) Johnsen, Odd Fr. Ole Christian Hansen, en oppfinnsom kar fra Eide. MS 55 (2011) s. 42-44.

(Hanssen, Hans, 1884-1977) Øvensen, Knut. Hans Hanssen; trelasthandler, treskjærer, kordirigent. MS 53 (2009) s. 6-9.

(Heinecke, Johan Gottlieb Christian, 1833-1912) Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler (X). MS 52 (2008) s. 18-20.

(Hjørring, Andreas Olsen) MS 25 (1962) s. 31.

(Holst, Jacob) En gammel Grimstad-borgers minne. MS 22 (1956) s. 43.

Haaø, Jakob Aanonsen. Dagbok fra krigsårene 1808-1813. MS 4-5 (1926) s. 19-25.

(Isachsen, Anders) Johnsen, Odd Fr. Anders Isachsen, læreren som ikke likte ferier. Gamle Grimstad-profiler (II). MS 41 (1997) s. 34-37.

(Jacobsen, Conrad, 1868-1968) Morholt, Birger. Conrad Jacobsen førte den siste seilskute av tre bygget i Grimstad i 1898. MS 28 (1968) s. 5-6.

(Jakobsen, Jakob, 1842-1892) Wikander, Johan Anton. Hvem var Jappa? MS 57 (2013) s. 4-37.

(Jacobsen, Kåre) Johnsen, Odd Fr. Kåre Jacobsen – viktig brikke i Jerv-revyene. MS 43 (1999) s. 42-43.

(Jacobsen, Rolf, -2001) Rolf Jacobsen til minne. MS 45 (2001) s. 7-8.

(Jappa) se Jakobsen, Jakob.

(Johansen, Bodil Austenå) Bugge, Berit. Kongens fortjenestmedalje til Bodil Austenå Johansen. MS 58 (2014) s. 6-7.

(Johansen, Bodil Austenå og Hans) Næverdal, Torgrim. Grimstads kulturpris til Bodil og Hans. MS 63 (2019) s. 7.

(Johnsen, Malene, 1842-1923) Assev, Per. Enkemadame Johnsen. MS 48 (2004) s. 52-58.

(Johnsen, Nikolai Thue, 1846-1926) Ebbell, Clara Thue. Skipsreder N. Thue Johnsen. Min far.  MS 25 (1962) s. 12-17.

(Kittelsen, Anders) Østreim, Johnny. «Anders Frolending» og skipstømrerfamilien i Kirkegata. Jubileumsbok 1922-2022 s.185-191.

(Knutson, Karl O.,1865-1929) MS 19 (1950) s. 21.

(Knutson, Karl Olaus) Edwardsen, Audun. Kulturbygger i et bysamfunn under endring. Jubileumsbok 1922-2022 s. 9-13

(Knutson, Karl O.,1865-1929) Terland, Hans. MS 10 (1930) s. 3-5.

(Kristiansen, Kristian Nyheim) Grobæk, Helge. En Kapp Horner fra Frivoll. MS 62 (2018) s. 70-74.

(Lippe, Gerhard von der) God venn av Grimstad og Byselskapet borte. MS 23 (1959) s. 15.

(Longum, Ludvig) Morholt, Birger. Ludvig Longum, kjent hestekar og handelsmann. MS 27 (1965) s. 17-19

(Marmøy, Reidar) Aslaksen, Ketil. Kongens fortjenestmedalje til Reidar Marmøy. MS 58 (2014) s. 4-5.

(Marmøy, Reidar) Aslaksen, Ketil. Reidar Marmøy er 80 år. MS 50 (2006) s. 6.8.

(Marmøy, Reidar) Aslaksen, Ketil. Reidar Marmøy 85 år. MS 55 (2011) s. 4-5.

(Marmøy, Reidar) Johnsen, Odd Fr. Reidar Marmøy 90 år. MS 60 2016 s. 8.

(Marmøy, Reidar) Johnsen, Odd Fr. Reidar Marmøy + Byselskapet = Bøker. MS 48 (2004) s. 6-7.

(Marmøy, Reidar) Næverdal, Torgrim. Reidar Marmøy til minne. MS 63 (2019) s. 5-6

(Marquet, Albert, 1875-1947) Myhre, Hans Olav. Den franske maleren Albert Marquets opphold på Hesnes. MS 58 (2014) s. 8-15.

(Meyer, Karen Marie) Eva Wiksén Næser. Karen Marie Meyer (1917- 1988). Gamle Grimstad-profiler (XII). MS 61 s. 41-45.

(Molland, Mathias P., -1957) M. P. Molland i erindring. MS 23 (1959) s. 27.

(Morholt, Birger, 1895-1973) Journalist Birger Morholt til minne. MS 29 (1975) s. 25.

(Morholt, Birger) Øvensen, Knut. Kunstneren Birger Morholt. MS 49 (2005) s. 6-35.

 (Morholt, Gunder Danielsen) Gundersen Mathias. MS 11 (1931) s. 26-28.

(Munch, Jørgen Jørgensen) Morvig, Einar B.  Prestens medhjelper, senere degn i Landvik og Eide. Født 1680, død 1757. MS 19 (1950) s. 9-11.

(Myhre, Alf, 1901-1951) Øvensen, Knut. Alf Myhre, en musikalsk inspirator i Grimstad. MS 45 (2001) s. 9-24.

(Møller, Lars Christensen,1794-1874) Knudsen, Kjell. Mølleren på Groos. MS 43 (1999) s. 6-32.

(Nilsen, C. E.) Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Sagnskikkelser inden Grimstad sjømandsstand. «Nøkken» alias skipsfører C. E. Nilsen. MS 6-7 s. 20-32.

(Olsen, Olava Andrea, 1898-1934) Fedde, Ove. Om min mormor «Lava på banken – og Lauritz Hansens muralmalerier på gamle Bytingsalen. MS 32 (1982) s. 12-17.

(Olsen Maløya, Corad Hagbert) Tobiassen, Odd. Jeger og gullgraver. MS 30 (1975) s. 57-58

(Olsen, Jacob, 1863-1936) Grobæk, Helge.  «Hedersmannen Olsen fra Grimstad» MS 58 (2014) s. 16-25.

(Olsen, Karl, møller 1858-1914) Jarle, Tordis Pedersen. Med vann og vind. MS 46 (2002) s. 57- 82.

(Paulsen, Christian,1811-1891) «Guldmannen». MS 6-7 (1929) s. 34-37.

(Paulsen, Christian, 1811-1891) Johnsen, Odd Fr. Litt om Christian Paulsen – “Guldmanden”. MS 46 (2002) s. 83-87.

(Pedersen, Odd, 1835-1908) Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler (VIII).  Om Odd Pedersen. Lærer, musiker – og mye mer) MS 46 (2002) s. 88-90.

(Petersen,Morten Smith) Evensen, Erik Aalvik. Riper i lakken? MS 62 (2018) s. 35-40.

(Pharo, Christian) Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor.) Sagnskikkelser inden Grimstad sjømandsstand. MS 4-5 (1926) s. 7-12. Chr. Pharo i løveburet. MS 6-7 (1929) s. 37-38.

(Rejersen, Laura, 1854-1935) Johnsen, Odd Fr.  Laura Rejersen, Norges første kvinnelige jernvarehandler. Gamle Grimstad-profiler (IV). MS 43 (1999) s. 52-54.

(Skretting, Trygve) Malde, Kjeld. Trygve Skretting. 1910-2005. MS 65 (2021) s.102-109.

(Smith-Petersen, Marius Nygaard, 1886-1953) Myhre, Hans Olav m. fl.  Marius Nygaard Smith-Petersen; en av de store pionerene innen ortopedisk kirurgi. MS 54 (2010) s. 26-30.

(Stad, Ingeman, 1899-1983) Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler IX). Ingeman Stad, en syngende Grimstad-patriot. MS 50 (2006) s. 13-18.

(Stray, Carsten) Norsk-amerikaner på besøk i fødebyen. MS 26 (1964) s. 9-10.

(Stray, Kristen) En som er glad i Grimstad. MS 26 (1964) s. 18-19.

(Svend Svendsen Fjeldmand) Terland, Hans. MS 11 (1931) s. 24-25.

(Sølling, Peder Norden,1758-1827) Malde, Kjeld. Peder Norden Sølling.  MS 52 (2008) s. 6-9.

(Sørensen, Gustav, 1856-) Morholt, Birger. Vi minnes en Grimstad-sjømann med 45 år på sjøfartsboka. MS 23 (1959) s. 24-26.

(Terland, Hans, -1946) MS 19 (1950) s. 28.

(Tønnevold, Ole Thomassen) Vore legatstiftere. MS 4-5 (1926) s. 27-28.

(Veigaard, Ola) Johnsen, Odd Fr.  Ola Veigaard (1937-2010) MS 54 (2010) s. 6-8.

(Woxholt, Maurits) Mindrebø, Frode Eldegard. «Kommunisten på Knutstrandsheia». MS 62 (2018) s. 58-69.

(Wikander, Johan Anton) Heder til Johan Anton Wikander.  MS 48 (2004) s. 8-10.

(Øvensen, Elias, 1851-) Øvensen, Knut.  En tømmermann og redskapene hans. MS 56 (2012) s. 33-40.

Til toppen

Bjørnson, Bjørnstjerne

Gundersen, G. E. Et barndomsminne. Om Bjørnstjerne Bjørnsons besøk i Grimstad rundt 1890. MS 22 (1956) s. 41-42.

Johnsen, Odd Fr. Da Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Grimstad. MS 54 (2010) s. 12-18.

Til toppen

Båter og båt/skipsbygging

Brautaset, Knut. Briggen «Dacapo» av Grimstad. MS 64 (2020) s. 59-67.

Brautaset, Knut. Skipsbeddingen i Dramsviga. MS 65 (2021) s. 68-73.

Briggen «Seagull» var bygd i Morvigen ved Grimstad. MS 27 (1965) s. 16-17.

Erichsen, Finn Fredvig. A/S Fevig Jernskibsbyggeri, utvikling, drift og avvikling. MS 46 (2002) s. 8-56.

Eriksen, Åsmund Bie. Dramsvika – Dramsevigen – Dramsuig. MS 33 (19879 s. 24-26.

Grobæk, Helge. Grimstad modellskuteklubb. Jubileumsbok 1922-2022 s. 197-199.

Hanssen, Roald. Hamskifte i Torskeviga. MS 45 (2001) s. 33-62.

Jørgensen, Knut Bjørn. Litt om Jørgensen & Vik. MS 33 (1987) s. 27-29.

Litt om skipsverfter og båtbygging i distriktet i seilskutetiden. Høydepunktet i forrige århundre. Av gf. MS 22 (1956) s. 34-36.

Mathisen, Gunnar Bernhoft. Bioddpynten. Noe som er og var. (Om Klemmet Madsens båtbyggeri.) MS 63 (2019) s. 38-44.

Morvig, Einar B. Det var den gang—. (Regnskap for byggingen av bark «Galathea», 1864.).

Mindrebø, Frode Eldegard. Hasseldalen – fra skipsverft til shipping og maritim kulturhistorie. Jubileumsbok 1922-2022 s. 158-168.

Mindrebø, Frode. SNEKLOKKEN – en skisse til en snart hundreårig historie. MS 60 (2016) s.23-33.

Wennesland, Asle. Skonnerten Solrik – tilblivelse og seilas gjennom 93 år. Jubileumsbok 1922-2022 s. 244-250.

Øvensen, Knut. En tømmermann og redskapene hans. MS 56 (2012) s. 33-40.

Til toppen

Dahlske skole

Biskop Peder Hansen om Dahlske Legatskole. MS 17 (1945) s. 39-42.

Dahlske skole ble åpnet igjen for 100 år siden. MS 22 (1956) s. 20-21.

Dannevig, Marie Vallesverd. «Nye» og «enda nyere» Dahlske skole! Jubileumsbok 1922-2022 s. 63-71.

Malde, Kjeld. Russetid 1962. Jubileumsbok 1922-2022 s.219- 224.

Minner. Av M.L.   MS 20 (1952) s. 26-27.

Nilsen, Anna Helle og Helle, Torbjørn. Dahlske skole. MS 65 (2021) s. 110-117.

Til toppen

Dialekter

Marmøy, Reidar. Lokalitetsnavn og dialektuttrykk. MS 38 (1993) s. 7-8.

Marmøy, Reidar. Ord og uttrykk fra Grimstad-dialekten. MS 40 (1995) s. 68-91.

Til toppen

Fjære skole

Jeg er stolt av min gamle Fjære skole. Av H. S. MS 27 (1965) s. 19-21.

Til toppen

Folkeliv

Fedde, Ove. Rim, regler og leker fra barndommens Grimstad. MS 34 (1988) s. 54-72.

Gundersen, G. E. Fra Biodden og Binabben. MS 19 (1950) s. 22-23.

Gundersen, G. E. Kuskjær. Om St. Hans-feiring. MS 18 (1948) s. 20-22.

Jakobsen, Thv. Gamle minner. MS 20 (1952) s. 19-20

Kyllingstad, Røyne. De første arbeiderne i Grimstad. 1. mai – sånn sett fra sidelinja. MS 64 (2020) s. 22-24.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). En høststorm. MS 12 (1932) s 21-28.

Lippe, Gerhard von der. En kullseiling anno 1885. MS 18 (1948) s. 27-30.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). En utfartsdag. MS 11 (1931) s. 19-24.

Til toppen

Stjerneguttene

Andersen, John. Da julestjernen kom til Bay Ridge, Brooklyn, N.Y. 1912. MS 25 (1962) s. 23-24.

Hvidebergskaar, Alv. «Å gå med stjerna». MS 32 (1982) s. 27-29.

Til toppen

Forlis

Morholt, Birger. Fregattskipet «Printz Carl af Hessen»s forlis ved Havøkalven (Håøya) utenfor Grimstad 1806. MS 28 (1968) s. 14-17.

Morholt, Birger. Salus og Grimstad. (Bark «Salus» forliste ved Homborsund i mars 1899.)  MS 26 (1964) s.11-13

Ødegaard, Kenneth.  Et ibsensk drama utenfor Hesnes. MS 39 (1994) s. 10-29.

Til toppen

Fortidsminner

Gundersen, G. E. Oldfunn og annet. MS 19 (1950) s. 7-8.

Mathiesen, Per. Oldfunn på Dømmesmoen. MS 18 (1948) s. 31-32.

Til toppen

Frivoll skole

Øvensen, Knut. Fra Maløya til Frivoll på skolevei i 1930-40-åra. MS 51 (2007) s. 12-29.

Til toppen

Gartneri og hagebruk

Fuhr, Mons Klingenberg. En sogning som ble Grimstad-mann. MS 38 (1993) s. 29-45.

Igland, Alf Kjetil. Grønn symbiose by land. Jubileumsbok 1922-2022 s. 32-47

Malde, Kjeld. Grimstad Konservesfabrikk 100 år. MS 61 (2017) s. 19-29.

Ruhaven, Per Ivar. Grimstad, Norges vinby. MS 61 (2017) s. 30-40.

Til toppen

Gater og steder

Da hestetorvet var nede i sentrum. MS 25 (1962) s. 32.

Dramsevigen har rike tradisjoner. MS 23 (1959) s. 29.

Eriksen, Åsmund Bie. Dramsvika – Dramsevigen – Dramsuig. MS 33 (1987) s. 24-26.

Fløistads brygge. MS 23 (1959) s. 17-18

Grobæk, Helge. Groos på 1950-60 tallet, slik jeg husker det. MS 53 (2009) s. 48-61.

Gundersen, G. E. Binabben. MS 24 (1961) s. 18.

Gundersen, G. E. Kirkeheia. MS 24 (1961) s. 24.

Gundersen, Øyvind Vigeland. Byselskapets eiendommer. Kjellviga. MS 31 (1978) s. 29-31.

Jensen, Stein Reinholt. Torskeholmen. MS 58 (2014) s. 25-37.

Knudsen, Kjell. Biodden 1781-1884. «Fra utmark til gryende bydel». MS 65 (2021) s. 7-23

Knudsen, Kjell. Biodden 1847-1920. Den gryende bydel, vel etablert. Jubileumsbok 1922-2022 s.138-157.

Litt om Storgaten. MS 25 (1962) s. 29-30.

Marmøy, Reidar. Søknad om rettigheter som ladested. MS 40 (1995) s. 44-67.

Morholt, Birger. Grimstads vakre alléer måtte vike plass for utviklingen. MS 28 (1968) s. 21-22.

Morholt, Birger. Groosebekken ble rettet ut i 1962. MS 28 (1968) s. 23-24.

Odd, Helga. Jomfru Dolholts have. MS (1961) s. 14-15.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad. (Gamle og nye stedsnavn langs bryggene.) MS 62 (2018) s. 41-57.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad 2. (Steds- og gatenavn øst for Storgaten). MS 63 2019 s. 45-65.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad 3. (Steds- og gatenavn vest for Storgaten). MS 64 (2020) s. 38-58.

Wirak, Dag. Kjær holme har flere navn. Hva skal den hete? (Om Torskeholmen) MS 65 (2021) s. 87-101

Øvensen, Knut. En vandring på Vesøya- og Oddenområdet. MS 47 (2003) s. 8-31.

Til toppen

Grimstad folkeskole/Grimstad barneskole

Johnsen, Odd Fr. Grimstad barneskole – snart ved veis ende. MS 43 (1999) s. 46-51.

Stifoss-Hanssen, Per. Grimstad folkeskole i 1950-årene. MS 44 (2000) s. 34-40.

Til toppen

Grimstad husflid- og haandgjerningsskole

Knudsen, Kjell. En husflidsskole til besvær. MS 53 (2009) s. 20-47

Til toppen

Gårdshistorie

– Dømmesmoen

Pharo, Sophie. Dømmesmoen i sogneprest Pharos tid. MS 8-9 (1929) s. 30-34.

– Groos

Grobæk, Helge. Fra Groos uthavn via Groos sommerpensjonat til Skral Festival. MS 59 (2015) s.109-123.

Grobæk, Helge. Grooseneset. MS 64 (2020) s. 11-21.

– Tingvold

Molland, Mathias P. Av Tingvolds saga. MS 8-9 (1929) s. 40-45.

– Tønnevold

Grobæk, Helge. Tønnevold gård, O.T. Tønnevold og Campus Grimstad. Jubileumsbok 1922-2022 s.72-76.

Til toppen

Hamsun, Knut

Aasland, Dag Gjerløw. Ibsen og Hamsun i Grimstad: Det store i det lille. Jubileumsbok 1922-2022 s. 92-101.

Til toppen

Handel

Eriksen, Åsmund Bie. Småbutikkene som ble borte. B.L. Børresen. A. Pless Holst. MS 35 (1989) s. 6-13.

Fennefoss, Thor. En tid å minnes. (Om butikkene på 1950-tallet rundt Torvet og i øvre og nedre del av Storgaten). MS 64 (2020) s. 25-37.

Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler. Laura Rejersen; Norges første kvinnelige jernvarehandler. MS 43 (1999) s. 52-55.

Til toppen

Hoteller og pensjonater

Morholt, Birger. Krohus, herberger og gjestgiverier i gamle Grimstad. MS 29 (1975) s. 52-56.

Til toppen

Hus og bygninger

Den gamle hoveddøren til Grimstad folkeskole som ikke er mere. MS 24 (1961) s. 33.

Det gamle «baker Lorentzens hus» i Grimstad, byens største forretningskompleks, skal rives. MS 25 (1962) s. 27-29.

Assev, Per. Storgaten 46. MS 51 «2007) s. 30-51.

Brautaset, Knut. Huset som ble bygd da Grimstad ble kjøpstad. (Om Sorenskrivergården). MS 60 (2016) s. 9-22

Eriksen, Åsmund Bie. Småbutikkene som ble borte. B.L. Børresen, Ruffen og A. Pless Holst, Skolegaten 6. MS 35 (1989) s. 6-13.

Fedde, Ove. Blikkenslageren i Kirkebakken. MS 33 (1987) s. 35- 36

Fedde, Ove. Om min mormor «Lava på Banken» – og Lauritz Hansens muralmalerier på gamle Bytingsalen. MS 32 (1982) s. 12-17.

Grobæk, Helge. Bygningsvernprisen 2022. Jubileumsbok 1922-2022 s.117-118.

Gundersen, G. E. Det var den gang. (Om hus br.nr. 325 i Binabbgata.) MS 24 (1961) s. 29.

Gundersen, G. E. Hus br.nr. 1, Grimstad. (Om Abrahamsens hus på Biodden og om Dueodden.) MS 23 (1959) s. 19-21.

Gundersen, Tellef Bie. Den gamle smia i Kirkebakken. MS 20 (1952) s. 34.

Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler (Om Johan Gottlieb Christian Heinecke) MS 52 (2008) s. 18-20.

Johnsen, Odd Fr. Grimstads første kulturhus. MS 42 (1998) s. 50-53.

Knudsen, Kjell. Biodden 1847-1920. Den gryende bydel, vel etablert. (Om bebyggelsen, sykehus, sjømerker og badehus). Jubileumsbok 1922-2022 s.146-157.

Knudsen, Kjell. Matroshuset, en historikk. MS 62 (2018) s. 21-34.

Kornsiloen på Grimstad havn litt av et høydepunkt. MS 27 (1965) s. 22.

Kringlebotn, Harald Berge og Myhre, Hans Olav. Husene i Rønnesbukta – et historisk tilbakeblikk. Jubileumsbok 1922-2022 s. 112-116

Morholt, Birger. En rar historie om et kulturhistorisk hus i Grimstad. (Om Reimanngaarden-Ibsenhus 1.) MS 23 (1959) s. 5-11.

Morholt, Birger. Et Grimstadmiljø forsvinner – på bekostning av noe nytt. (Om Dyviks hus i Storgata.) MS 28 (1968) s. 11-13.

Morholt, Birger. I årenes løp er en del hus i Grimstad forsvunnet fra gatebildet. MS 27 (1965) s. 10-13.

Reimanngården – en ny kulturinstitusjon i Grimstad. MS 29 (1975) s. 49.

Ruhaven, Per Ivar. Postmannslaget. MS 60 (2016) s. 74-75.

Wikander, Johan Anton. Grimstad i år 1808. Jubileumsbok 1922-2022 s. 131-137.

Se også Møller

Til toppen

Høyere utdanning (SøTS, AID, UIA)

Knut Brautaset. Hvordan Grimstad ble universitetsby. Jubileumsbok 1922-2022 s. 48-62.

Knut Brautaset. Tre viktige jubiléer for universitetsbyen Grimstad i 2017. MS  61 (2017) s. 46-50.

Til toppen

Håndverk og industri

Andersen, Finn. Grimstad garveri gjennom tre generasjoner. MS 33 (1987) s. 16-21.

Erichsen, Finn Fredvig. Da det elektriske lyset ble slått på i Grimstad. MS 65 (2021) s. 74-81

Eriksen, Åsmund Bie. Dramsvika – Dramsevigen – Dramsuig. (Om Dramsvika mek. verksted.) MS 33 (1987) s. 24-26.

Fedde, Ove. Blikkenslageren i Kirkebakken. MS 33 (1987) s. 35-36.

Fuhr, Mons Klingenberg. En sogning som ble Grimstad-mann. MS 38 (1993) s. 29- 45.

Gundersen, Tellef Bie. Den gamle smia i Kirkebakken. MS 20 (1952) s. 34.

Jarle, Tordis Pedersen. Med vann og vind. MS 46 (2002) s. 57-82.

Jørgensen, Knut Bjørn. Litt om Jørgensen & Vik. MS 33 (1987) s. 27-29.

Knudsen, Kjell. Mølleren på Groos. MS 43 (1999) s. 6-32.

Lunden, Odd. Fjære Trevarefabrikk. MS 33 (1987) s. 22-23.

Malde, Kjeld. Grimstad Konservesfabrikk 100 år. MS 61 (2017) s. 19-29.

Øvensen, Knut. En tømmermann og redskapene hans. MS 5 6 (2012) s. 33-40.

 

Se også Møller

Se også Gartneri og hagebruk

Til toppen

Ibsen, Henrik

Aslaksen Bjørn B. Dr. Christensens Rønnes-fest for Ibsenhuset 23/7 1911. MS 43 (1999) s. 33-41.

Berg, Bjarne. Catilina i Fjæreheia. En drøm i farger, lys og opptrinn. MS 38 (1993) s. 21-23.

Brautaset, Knut. Georg Brandes og Grimstad. MS 57 (2013) s. 43-46.

Brautaset, Knut. På rundtur med Henrik Ibsen i Grimstad. MS 63 s. 8-23).

Finsland, Borghild Gundersen. Et lite «Ibsen-minne». MS 22 (1956) s. 36-37.

Grimstad og især omegnen er meget vakker, skrev den unge Henrik Ibsen i 1844, til en venn i Skien. MS 27 (1965) s. 14-15.

Gundersen, G. E. Fra det gamle apotek. MS 19 (1950) s. 12-15.

Gundersen, G. E. Ibsen og Grimstad. MS 20 (1952) s. 21-26.

Henrik Ibsen likte avkokt torsk og drakk svart kaffe. MS 19 (1950) s. 15-17.

«Jubeluker» for Henrik Ibsen. 150 år etter fødselen. MS 31 (1978) s. 32.

Marmøy, Reidar. Ibsen-året 1993. Miraklet i Fjæreheia. MS 38 (1993) s. 17-21.

Marmøy, Reidar. Ibsenforskerne og byen i skjærgården. MS 37 (1992) s. 10-12.

Morholt, Birger. Henrik Ibsen begynte sin kunstnerbane i Grimstad. 50 år siden Norges store sønn døde. MS 22 (1956) s. 13-17.

Terland, Hans. Ibsens Grimstadtid. MS 10 (1930) s. 17-41.

Terland, Hans. Svend Svendsen Fjeldmand. MS 11 (1931) s. 24-25.

Tvedt, Jostein. «Cronprinsens» sjøkart og Ibsens Grimstad. MS 65 (2021) s. 24-33

Wikander, Johan A.  Dahlske skole 1959, engelsktimen som ble en time i gammelnorsk. MS 59 (2015) Om Ibsen s. 95-102.

Ødegaard, Kenneth. Et ibsensk drama utenfor Hesnes. MS 39 (1994) s. 10-29.

se også Terje Vigen

Til toppen

Idrett og sport

Igland, Alf Kjetil. Sam O. – en fullskjegger fra Grimstad. (Om seiling) MS 56 (2012) s. 7-16.

Simonsen, Birger. Fotball i «gamle» Grimstad. MS 56 (2012) s. 17-25.

Simonsen, Birger. Idrett i Grimstad. Jubileumsbok 1922-2022 s. 102-111.

Til toppen

Kart

Dalen, Else. Kart over Byselskapets eiendommer. MS 29 (1975) s. 115

Tvedt, Jostein. «Cronprinsens» sjøkart og Ibsens Grimstad. MS 65 (2021) s. 24-33

Til toppen

Kongelige personer, besøk av

Morholt, Birger. Kronprinsens besøk i Grimstad (1948). MS 18 (1948) s. 33-37.

Til toppen

Kirker og kristenliv

Bjørklund, Jarle Georg. Litt om kristenlivet og sjøfarten (med digresjoner). MS 60 (2016) s. 34-52.

– Fjære kirke

Wikander, Johan Anton. Begravelser i Fjære kirke, MS 34 (1988) s. 7-53.

Et 30 års minde. MS 2-3 (1924) s. 18-22.

– Grimstad kirke

Grimstad kirkes altertavle. En skrivelse fra maleren Ad. Tidemand til fru byfogd Lundh. MS 6-7 (1929) s. 38-39.

Til toppen

Landbruk

Assev, Per. Litt om jordbruksbakgrunnen. MS 30 (1975) s. 10-14.

Til toppen

Losvesen

Marmøy, Reidar. Jubileumsgaven. Søllings minne. MS 36 (1991) s. 10-11.

Malde, Kjeld. Peder Norden Sølling. Et 250-års minne. MS 52 (2008) s. 6-9.

Til toppen

Malerkunst

Berg, Bjarne. Grimstad i malerkunsten. MS 36 (1991) s. 12-16.

Brautaset, Knut. Oda og Christian Krohg i Grimstad sommeren 1890. MS 62 (2018) s.7-20.

Fedde, Ove. Lauritz Hansens muralmalerier på gamle Bytingsalen. MS 32 (1982) s. 16-17.

Grimstad kirkes altertavle. En skrivelse fra maleren Ad. Tidemand til fru byfogd Lundh. MS 6-7 (1929) s. 38-39.

Myhre, Hans Olav. Den franske maleren Albert Marquets opphold på Hesnes. MS 58 (2014) s. 8-15.

Wikander, Johan Anton. Agnar Sundby – vår glemte kunstmaler. Jubileumsbok 1922-2022 s. 208-214.

Øvensen, Knut. Kunstneren Birger Morholt. MS 49 (2005) s. 6-35.

Til toppen

Museer

Aslaksen, Bjørn. Dr. Christensens Rønnes-fest for Ibsenmuseet 23.07.1911. MS 43 (1999) s. 33-41.

Bergshaven, Lisen. Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. MS 29 (1975) s. 43-48.

Se også Hus og bygninger

Til toppen

Møller

Igland, Alf Kjetil. Sam O. – en fullskjegger fra Grimstad. MS 56 (2012) s. 7-16.

Jarle, Tordis Pedersen. Med vann og vind. MS 46 (2002) s. 57-82

Knudsen, Kjell. Mølleren på Groos. MS 43 (1999) s. 6-32

Se også Hus og bygninger

Til toppen

Napoleonskrigen 1808-1814

Brautaset, Knut. Grimstad og fregattene «Venus» og «Najaden». MS 55 (2011) s. 6-32.

Knutson, Karl O. En Haaø-mands dagbok fra krigsaarene 1808-1813. MS 4-5 s. 19-25.

Knutson, Karl O. Fra prisontiden. MS 4-5 (1926) s. 18-19.

Wikander, Johan A. Om Slaget på Grimstad havn 16. mars 1811. ( I hans artikkel: Grimstad-borgerne forsvarer byen i 1676. MS 32 (1982) s. 56-57.

Til toppen

Parker

Grimstad kommunale træplantningskomites betenkning ang. ny bypark. MS 8-9 (1929) s. 12-16.

Stæger- Holst, J. Betenkning over park-emner i Grimstad. MS 8-9 (1929) s. 10-12.

Til toppen

Politikk

Gundersen, Gunnar Edv. Bystyret i «lille Grimstads» siste tiår. MS 49 (2005) s. 41-58.

Høire-, ædruligheds- og venstrepartiets fællesliste ved kommunevalget for Grimstad by mandag 5. september 1910. MS 22 (1956) s. 40-41

Til toppen

Revy

Johnsen, Odd Fr. Jervrevyene – med skråblikk på små og store hendelser i Grimstad. MS 42 (1998) s. 54-60.

Johnsen, Odd Fr. Kåre Jacobsen – viktig brikke i Jerv-revyene. MS 43 (1999) s. 42-43.

Til toppen

Samferdsel

Fedde, Ove. Rønnesferja som ble vekk. MS 33 (1987) s. 6-10.

Johnsen, Odd Fr. Et sted for ankomst og avreise (Om jernbanestasjonen/rutebilstasjonen) MS 56 (2012) s. 41-46.

Knutson, Karl O. Veiforholdene for 100 aar siden. MS 8-9 (1929) s. 36-39.

Wikander, Johan Anton. To trafikkskilt i Grimstad. MS 61 (2017) s. 61-72.

Til toppen

– Jernbanen

Ebbell, Bendix. Grimstad-banen. MS 26 (1964) s. 22.

Johnsen, Odd Fr. 40 år siden Grimstadbanen ble nedlagt. MS 45 (2001) s. 25-32.

Johnsen, Odd Fr. Fra Grimstadbanens historie. MS 33 (1987) s. 11-15

Johnsen, Odd Fr. Grimstadbanen – et 100 årsminne. MS 51 (2007) s. 52-57.

Wikander, Johan A. Dahlske skole 1959, engelsktimen som ble en time i gammelnorsk. MS 59 (2015) Om Robert Stephensons reise til Norge i 1846. s.76-102.

Til toppen

– Reddalskanalen

80 år siden Landvik-kanalen ble bygd. MS (1959) s. 13-14.

Til toppen

Sang og musikk

Grjotheim. Odd. Grimstad Viseklubb – kulturformidler med frisk seilas på visebølgen. MS 61 (2017) s. 51-60.

Jacobsen, Kåre. Også skolekorpset jubilerer. MS 36 (1991) s. 32-33.

Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler. Jens Bernhard Hansen Bakke; advokat og mestersanger. MS 43 (1999) s. 55-58.

Johnsen, Odd Fr. Gamle Grimstad-profiler. Ingeman Stad, en syngende Grimstad-patriot.  MS 50 (2006) s. 13-18.

Johnsen, Odd Fr.  Gamle Grimstad-profiler. Odd Pedersen; lærer, musiker – og mye mer. MS 46 (2002) s. 88-90.

Marmøy, Reidar. Guttene kommer. Fra hornsekstetten Heimdal til Grimstad Ungdomsmusikkorps. MS 36 (1991) s. 17-31.

Sydnes, Salve/ Gundersen, Øyvind Vigeland. Litt om sang og musikklivet i Grimstad på 1900-tallet. MS 35 (1989) s. 22-25 + s. 28-30.

Vassbotn, Mikal. Kos på Groos – med Skral festival. Jubileumsbok 1922-2022 s. 40-243.

Øvensen, Knut. Alf Myhre, en musikalsk inspirator i Grimstad. MS 45 (2001) s. 9-24.

Til toppen

Scott, Gabriel

Øvensen, Knut. Grimstad i Gabriel Scotts forfatterskap. MS 44 (2000) s. 8-24.

Til toppen

Selskapet for Grimstad Bys Vel

Aslaksen, Ketil. Else Dalen går fra borde. MS 44 (2000) s. 6-7.

Beretning om skjærgårdskomiteens virke. MS 17 (1945) s. 15-20.

Berg, Bjarne. Et riss av Selskapet for Grimstad Bys Vel gjennom 50 år. MS 29 (1975) s. 17-22.

Berg, Trond A. En tanke, et legat og «øer i vår nærmeste skjærgård». Jubileumsbok 1922-2022 s.14-31.

Byselskapet 40 år. 15.februar 1922 til 15. februar 1962. MS 25 (1962) s. 4-8.

Byselskapets faste eiendommer. MS 17 (1945) s. 20-21.

Byselskapets 30-årsberetning. MS 20 (1952) s. 7-17.

Dalen, Else. Formannens tale ved åpningen av selskapets generalforsamling 27. april 1992. MS 37 (1992) s. 8-9.

Gundersen, Gunnar Edv.  Byselskapet runder 60 år. MS 32 (1982) s. 7-10.

Gundersen, Gunnar Edv.  50 års-jubilanten. MS 29 (1975) s. 9-11.

Gundersen, Øyvind Vigeland. Forholdene i Grimstad 1920-1930 og litt om menneskene bak Selskapet for Grimstad bys vel. MS 32 (1982) s. 19-25.

Johnsen, Odd Fr. Bysten av G. E. Gundersen er avduket. MS 42 (1998) s. 6-.7.

Johnsen, Odd Fr. Gunnar Edvard Gundersen til minne. MS 61 (2017) s. 6-7.

Johnsen, Odd Fr. Litt om medlemsskrift nr. 1 og Byselskapets tjuvstart i 1920. MS 64 (2020) s. 6-10.

Malde, Kjeld. Prolog til Selskapet for Grimstad Bys Vels 75-års jubileum. MS 41 (1997) s. 8-10.

Maløya. Gavebrev fra K. Helmer. MS 10 (1930) s. 13-14.

Marmøy, Reidar. Byselskapets «eiendomsmekler». Blikk mot skjærgården. (I Gunnar E. Gundersen – en mann for sin by.) MS 36 (1991) s. 39-42.

Marmøy, Reidar. Else Dalen til minne. MS 47 (2003) s. 6-7.

Marmøy, Reidar. Festtale ved Selskapet for Grimstad Bys Vels 75-års jubileum 15. februar 1997. MS 41 (1997) s. 11-15.

Marmøy, Reidar. Miljøvernpris til Grimstad byselskap. MS 40 (1995) s. 41-43.

Næverdal, Torgrim). Ketil Aslaksen til minne. MS 60 (2016) s. 6-7

Selskapet for Grimstad bys vel. Litt historikk. MS 2-3 (1924) s. 6-13.

Slik det begynte—. (Om starten av Byselskapet.) MS 29 (1975) s. 13-15.

Til toppen

Sjømerker

Hanssen, Hans Roald. Sjømerkene våre – veivisere og kulturminner. MS 42 (1998) s. 8-49.

Til toppen

Skipsfart/maritim næring

Andersen, Albert. Albert Andersen (1849 1932). Erindringer. MS37 (1992) s. 35-53.

Bakka, Dag jr. Reder og kulturforvalter i Hasseldalen. Jubileumsbok 1922-2022 s. 77-91.

Bjørklund, Jarle Georg. Litt om kristenlivet og sjøfarten (med digresjoner). MS 60 (2016) s. 34- 52.

Johnsen, Odd Fr. Litt om medlemsskrift nr. 1 og Byselskapets tjuvstart i 1920. MS 64 (2020) s. 6-10.

Da skipshunden «Snøgg» var med og berget Grimstadbarken «Queen» rundt Cape Cod. MS 22 (1956) s. 37-39.

Drevdal, Halfdan. Bark «Jørgen Bang» av Grimstad. MS 22 (1956) s. 22-23.

Drevdal, Halfdan/ Storvold, Just. Litt om emigrantfarten til Amerika. MS 30 (1975) s. 58-64.

Grigson, Edward. Et rekviem for de hvite seil. (Om Bangs rederi) Jubileumsbok 1922-2022 s.192-196.

Grobæk, Helge. En Kapp Horner fra Frivoll. MS 62 (2018) s. 70-74.

Grobæk, Helge. «Kvitsjøfarta». MS 57 (2013) s. 38-42.

Grobæk, Helge. «Papegøier ombord forbydes». MS 56 (1012) s. 26-32.

Grobæk, Helge. Tønnevold gård. O.T. Tønnevold og Campus Grimstad. Jubileumsbok 1922-2022 s. 72-76.

Jacobsen, Erik. Fra skrog til skrap. (Om Skipsopphugningen i Grimstad). MS 65 s. 82-86.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Bark «Polykarp av Grimstad. MS 14 (1934) s. 20-25.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Linjedåp (i 1889 med bark «Godthaab». MS 20 (1952) s. 5-7.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Pamperos.  (Om bark «Godthaab».) MS 16 (1936) s. 11-17.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Rundt Kap Horn. Med bark «Polykarp». MS 17 (1945) s. 26-32.

Lippe, Gerhard von der (Giert Sailor). Skip under land. MS 21 (1954) s. 6-9.

Mindrebø, Frode. SNEKLOKKEN – en skisse til en snart hundreårig historie. MS 60 (2016) s. 23-33.

Morholt, Birger. Da oljeboreplattformen «Ocean Prince» ble reparert og ombygd i Grimstad 1966-1967. MS 28 (1968) s. 18-20

Morholt, Birger. Den siste seilskute på Grimstad havn 1935. MS 29 (1975) s. 50-51.

Morholt, Birger. Understøttelseskassen fra seilskutetiden stiftet 1841 og oppløst 1966. MS (1968) s. 7-9.

Ruhaven, Per Ivar. Bark Silas – et hundreårsminne. MS (2017) s.8-18.

Terland, Helge. Hvor seilte Grimstad-skutene? MS 40 (1995) s. 9-40.

Wikander, Johan Anton. Sjømannens hilsen hjem. MS 64 (2020) s. 68-86.

Wikander, Johan Anton. Skipperfruer til sjøs. MS 65 (2021) s. 34-49.

Wikander, Johan Anton. Skipperfruer til sjøs, del 2. Jubileumsbok 1922-2022 s. 169-184.

se også Båter og båt/skipsbygging

se også Forlis

Til toppen

Skjærgården

Gundersen, G. E. Hva den gamle bok fortalte om Haaø. MS 24 (1961) s. 25-26.

Gundersen, G. E. Håkallen. MS 23 (1959) s. 30-31.

Gundersen, G. E. Ingen skjærgård er som Grimstads. Marivoll.  MS 19 (1950) s. 25-27.

Gundersen, G. E. Skjærgården vår. (Navn på øyer og holmer.) MS 22 (1956) s. 6-13.

Gundersen, G. E. Skjærgården vår. (Utvidet fra 1956.) MS 29 (1975) s. 26-39.

Gundersen, G. E. Ytre Maløya. MS 21 (1954) s. 21.

Hanssen, Hans Roald. Sjømerkene våre – veivisere og kulturminner. MS 42 (1998) s. 8-49.

Holmene i skjærgården. MS 18 (1948) s. 10-11.

Jensen, Leif Munch. Håø – historie og minner. MS 31 (1978) s. 7-28.

Marmøy, Reidar. Blikk mot skjærgården. (I Gunnar E. Gundersen – en mann for sin by.) MS 36 (1991) s. 41-42.

Marmøy, Reidar. Travel sommer for skjærgårdskomiteen. MS 37 (1992) s. 24-26.

Wikander, Johan A. Dahlske skole 1959, engelsktimen som ble en time i gammelnorsk. MS 59 (2015) s. 62-108.

Øvensen, Knut. Fra Maløya til Frivoll på skolevei i 1930-40-åra. MS 51 (2007) s. 12-29.

Til toppen

Stedsnavn

Bjørklund, Jarle Georg. Betraktninger fra gyngende grunn. Stedsnavn i Homborsund. MS 63 (2019) s. 66-85.

Gundersen, G. E. Hus br.nr. 1, Grimstad. (Om navnet Dueodden på Biodden.) MS 23 (1959) s. 19-21.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad. (Gamle og nye stedsnavn langs bryggene.) MS 62 (2018) s. 41-57.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad 2. (Steds- og gatenavn øst for Storgaten). MS 63 (2019) s. 45-65.

Ruhaven, Per Ivar. Stedsnavn i Grimstad 3. (Steds- og gatenavn vest for Storgaten). MS 64 (2020) s.38-58.

Terland, Hans Albert (Nappen). Skjærgården vår. Maløya. MS 21 (1954) s. 19-20.

Terland, Hans Albert (Nappen). Skjærgården vår. Smørsund. Marivold. MS 22 (1956) s. 32-33.

Wikander, Johan A. Hva stedsnavnene forteller. (Varden, Vardåsen, Vassbekken, Grimstad.) MS 32 (1982) s. 45-47.

Wikander, Johan A. Dahlske skole i 1959, engelsktimen som ble en time i gammelnorsk. (Om Kuskjær med flere.) MS 59 (2015) s .62-108.

Wirak, Dag. Kjær holme har flere navn. Hva skal den hete? MS 65 (2021) s. 87-101.

Til toppen

Sørlandets tekniske fagskole

Hvordan Sørlandets tek. Fagskole (Tønnevolds legatskole) ble til. MS 18 (1948) s. 12-19.

Marmøy, Reidar. Arbeidet for Sørlandets tekniske skole. ( I Gunnar E. Gundersen – en mann for sin by.) MS 36 (1991) s. 35-39.

Til toppen

Teater

Johnsen, Odd Fr. «Det dramatiske Selskab» MS 53 (2009) s. 62-66.

Johnsen, Odd Fr. Grimstads første kulturhus. MS 42 (1998) s. 50-53.

Thue, Henning Junghans, Prolog på Grømstads Privattheater 1839 MS 13 (1933) s. 28-30.

Til toppen

Terje Vigen

Johnsen, Odd Fr. Terje Vigen-bautaen ved Fjære kirke er 100 år. MS 50 (2006) s. 9-12.

Marmøy, Reidar. Terje Vigen – en forførelse på høyt nivå? MS 55 (2011) s. 33-41.

Morholt, Birger. Interessen om Terje Viken er stadig like stor. Graver Thomas Svenningsen, Fjære, mener bestemt at Terje Viken har levet. MS 19 (1950) s. 17-20.

Aasland, Dag Gjerløw. Ibsen og Hamsun i Grimstad: Det store i det lille. Jubileumsbok 1922-2022 s.92-101

Se også Ibsen, Henrik

Til toppen

Trær

Hansen, Egil. Trær i Grimstad. MS 47 (2003) s. 32-64.

Til toppen

Utvandring

Berg, Bjarne. Mennesker i oppbrudd. MS 30 (1975) s. 7-9.

Bergshaven, Lisen. Emigrant-kvinner. MS 30 (1975) s. 45-58.

Drevdal, Halfdan/ Storvold, Just. Litt om emigrantfarten til Amerika. MS 30 (1975) s. 59-64.

En utvandrers tanker i 1905. MS 22 (1956) s. 28-35.

Evensen, Erik Aalvik. Mot vest, mot vest! MS 48 (2004) s. 39-51.

Knutson, Karl O. Fra bark «Nordpolens» dage. MS 4-5 ((1926) s. 25-26.

Uldal, Sigrunn og Olav. Emigranter fra Grimstad 1844- 1850. MS 30 (1975) s. 15-44.

Wikander, Johan A. Fra Grimstad til Florida i 1830-årene. Knud Sørensen Bie (1812-1884). MS 30 (1975) s. 71-85.

Til toppen

Verdenskrigen 1939-1945

Dyvik, Kaare. Tale ved avdukingen av minnestøtten på Dyviks plass på Frigjøringsdagen 8. mai 1993. MS 38 (1993) s. 12-16

Due, Carsten S. Da freden kom til byen vår. Jubileumsbok 1922-2022 s. 206-207.

Grobæk, Helge. Minner fra Grimstad 1940-1945. Samtaler med Alf Jensen jr. våren 2022. Jubileumsbok 1922-2022 s. 200-205.

Gundersen, G. E. Grimstad under okkupasjonen. MS 29 (1975) s. 62-71.

Gundersen, Gunnar Edv. Tale ved avdukingen av minnestøtte på Dyviks plass 8. mai 1993. MS 38 (1993) s. 9-11.

Gundersen, Gunnar Edv. og Odd Fr. Johnsen. G. E. Gundersens dagboknotater fra 1945. MS 52 (2008) s. 10-17.

Meyer, Fredrik H. Festningen Marivold. MS 35 (1989) s. 14-21 + s. 26-27.

Til toppen

Viser, dikt og sanger

Drevdal, Halfdan. En gammel sjømannssang. MS (1954) s. 22.25.

Dyvik, Dina. Ibsenhus 1. MS (1956) s. 17-19.

Ebbell, Bendix. Grimstad- banen. (Grimstad-banen blir bredsporet, 1936.) MS 26 (1964) s. 22.

Eide, Karl. «Smeigedag» på Sørlandet. MS 25 (1962) s. 11.

Grjotheim, Odd. Grimstad Viseklubb – kulturformidler med frisk seilas på visebølgen. MS 61 (2017) s. 51-60.

Hansen Rep, Hans. Grimstadsangen. MS 27 (1965) s. 23.

Hansen Rep, Hans. Jonsok. MS 24 (1961) s. 35.

Ingebretsen, H. Smitt. Sørlandet skriver saga. (Den gamle Skipper av Henning Junghans

Thue.) MS 18 (1948) s. 23-26.

Jacobsen, Kåre. Sneland. MS 43 (1999) s. 44-45.

Knutson, Karl O. En opplevelse. (Erindrer byens 100-års jubileum) MS 20 (1952) s. 29-30.

Knutson, Karl O. Fjære kirke. MS 2-3 (1924) s. 27-29.

Knutson, Karl O. Til de hjemme- og de borteværende. MS 1 (1920) s. 17-18.

Lindeberg, Gustav. Sommerminner. MS 29 (1975) s. 40-41.

Normann, Hans. Drottningborgsangen. MS 26 (1964) s.20-21.

Ruhaven, Per Ivar. En Grimstad-sang blir til. MS 60 (2016) s. 68-73.

Thue, Henning Junghans. Prolog på Grømstads Privattheater 1839. MS 13 (1933) s. 28-30.

 Til toppen