Styret i Grimstad Bys Vel

Formann: Torgrim Næverdal
Styremedlem: Aileen Fosseli
Styremedlem: Bente Eielsen
Styremedlem: Bodil Austenaa Johansen
Styremedlem: Anne Gurine Hegnar

1. varamedlem: Morten Sten Jacobsen
2. varamedlem: Stein Reinholt Jensen

Leder i Skjærgårdskomitéen: Bjørn Willem Bergshaven

Vi ønsker alle velkommen til å delta!