Binabben og Kjellviga

Binabben er et unikt sentrumsnært område med utsikt over store deler av sentrum, skjærgården og langt innover i landet. 

Området eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel, Byselskapet, og ble kjøpt opp i 1933 til den nette sum av kr. 6.700,-. Totalt dekker Binabben-området et areal på ca. 40 mål. I tillegg kommer Kjellviga, på ca 10 mål nord for veien til Hasseldalen. 

Binabben er godt synlig og markert i terrenget. Høyeste punkt er 58,42 m.o.h. 

Binabben-området er unikt for korte turer hele året gjennom og er tilgjengelig både fra Biodden ved Batteriveien, fra veien til Hasseldalen og fra Arendalsveien. Det går stier på kryss og tvers i området, ca. 1200m. På de bratteste stedene er det anlagt trapper og på enkelte steder er stiene bygd opp. Det er også satt ut benker på steder hvor det er fin utsikt, utover fjorden eller innover land. 

På toppen er det plassert en kikkert som gir besøkende fin mulighet for å ta byen og skjærgården i nærmere øyesyn. Det er også en peileskive som viser retning og avstand til 50 kjente steder, øyer, sjømerker og bygninger i og utenfor kommunen. Herfra kan man se over til et annet utsiktspunkt, Vardeheia, som også er i Byselskapets eie. Derfra er det også flott utsikt ut over byen og skjærgården.

På Binabben finner man fremdeles seks av de gamle byboltene. De markerte den gamle bygrensen mellom Grimstad og Fjære kommune før sammenslåingen i 1970. I hver bolt er det slått inn et nummer fra 3 til 8.

Hulene i fjellet ved oppgangen fra Arendalsveien er fra krigens dager. Det samme er restene av en stilling på nord-øst siden.

 Binabben ligger i randsonen for Grimstad-/Fjæregranitten. Som flere steder i Grimstad er det også her spor etter mineralutvinning. Toppen av Binabben har granitt og pegmatitt og det ligger et pegmatitt-skjerp rett øst for toppen. Her har det trolig vært tatt ut kvarts, ettersom det i tippen ligger igjen mest av den røde feltspaten.

Kjellviga er også verdt besøk, og om sommeren er det fine bademuligheter her, både fra strand og svaberg. I tillegg er det også flere fine fiskeplasser.