Grooseneset og Gittas hus

Områdene på øst siden av bekken utgjør eiendommen Grooseneset – i dag gjerne omtalt som Lille Groos.

Dette er Byselskapets eiendom, kjøpt i 1939, og er dermed åpent og fritt tilgjengelig for alle. Med flotte svaberg og brygger, en fin liten strand og et stort område med plen, er eiendommen mye brukt året rundt.

Det hvite huset, som i dag kalles Gittas hus, er fra 1862. I de senere årene er det blitt omfattende rehabilitert, og det kan i dag leies til arrangementer eller noen dager med kos på Groos. Stine Sofies sommerskole og Skral festival er blant flere brukere av huset og området rundt.

Fra midten av 1800-tallet var Neset et typisk sørlandsk småbruk, der det vanlige var at mannen reiste på sjøen mens kona skjøttet gården, oppdro barna og gjerne spedde på inntekten med å leie ut rom til sommergjester.

Gitta vokste opp i huset foreldrene hadde bygd og overtok eiendommen sammen med broren Alfred ved morens død tidlig på 1920-tallet. Så vidt man vet var de begge enslige, og de levde svært sparsommelig. Det fortelles at Gitta Neset, som hun kaltes, hadde ei ku og solgte «flødebøtter», syrnet melk i skåler med fløten på toppen.

Hele området har et rikt naturmangfold. I 2009 ble det gjort feltundersøkelser som registrerte over 30 ulike plantearter på Grooseneset, stranda og strandbergene, samt mange lavarter, insekter og sjøfugl.

Flere kilder nevner Groos uthavn som viktig i forbindelse med tømmereksport tidlig på 1600-tallet. Groosefjorden er godt skjermet og gir sikkerhet for de fleste vindretninger og værtyper. Gamle nedtegnelser viser at det allerede på 1700-tallet lå et verft med stor aktivitet innenfor Nypholmen ved Grooseneset. Groosefjorden hadde flere skjenkesteder, og folk i området drev sikkert handel med skutene som ankret opp. Også fortøyningsringer og påler kunne være en betydelig inntektskilde for de som eide et svaberg som passet.

Navnet Groos kommer fra Groa (flombekk) og os (bekkens utløp). I gammel tid lå det en storgård ved Groa. Den fikk navnet Groheim, som senere ble endret til Grøm. Grømgården hadde eget båtstø, og dette Grømstø ble til Grimstad i 1816.

Både i 1870-årene og i 1920-årene ble det arrangert dansetilstelninger her og i de senere år har området vært brukt til festivaler. Grimstad seilforening har sitt anlegg her.