Fløyheia

Fra toppen av  Fløyheia, 63m m.o.h., er det flott utsikt ut over byen, innover i landet og mot skjærgården. Navnet stammer fra en vindfløy, et enkelt instrument for å vise vindretning. Flyet, fløya, ble laget ved Grimstad Gartneris mekaniske verksted i 1930 årene. Det opprinnelige navnet var imidlertid Vardåsen da det i tidligere tider sto en varde her. Den var, som en av flere, en del av byens varslingssystem.

Ved foten av Fløyheia lå Fuhrs produksjonslokaler der det ble produsert fruktvin i mer enn 100 år. Den store vinkjelleren kunne romme mer enn 1 million liter vin og var distriktets første og største betongbygg.

Fløyheia ligger i Hamsuns ruslespor. Knut Hamsun beskriver i «På gjengrodde stier» hvordan han tar seg over heia  fra Grimstad gamle sykehus til postkassen i Storgaten 23. Begge ender av stien over heia er merket, fra Kirkegaten og fra Frivoldveien.

«Paa Toppen av Heia er en Flate. Jeg sitter her oppe og ser et Par Fyrtaarn, Indseilingen til Grimstad og nogen Mil utover til Skagerak.
I Begyndelsen maa jeg sitte stille og tør ikke reise mig og være Kar, men min Hjerne rusler og arbeider. Jeg ser på Klokken – kjære, jeg har bare brukt nogen elendige Minutter til Opstigningen, og her sitter jeg nu på min Tide og nyter mig som om jeg har gjort noget.»

Fløyheia ble 28. mai 2021 gitt i gave fra Fuhr AS til Grimstad Bys vel.

 «For oss i Byselskapet er dette en fantastisk gave. Fra før har vi Vardeheia og Binabben. Så med dagens gave har Byselskapet ansvaret for 3 av 5 heier, et forvaltningsansvar vi ønsker ta godt vare på» sier Byselskapets leder, Torgrim Næverdal.

Les talen Nic Fuhr holdt ved overrekkelsen av Fløyheia: Arven etter brukseier Mons Fuhr.

Se også reportasje og leder i Grimstad Adressetidende 29.05.2021

Arven etter brukseier Mons Fuhr.

Det er vel kjent for de fleste at min farfar Mons Fuhr var en dyktig forretningsmann og en stor lokalpatriot i første halvdel av forrige århundre. Han satte dype spor etter seg i Selskapet for Grimstad Bys Vel, først i styret som nestformann og senere som formann etter stifteren Karl O. Knutsons død høsten 1929. Hans donasjon på kr 25.000 til Byselskapet allerede ved forberedelsene til stiftelsen i 1920, mot skattefradrag fra kommunen, viste hans store interesse for Byselskapet og viktigheten av å ta vare på friarealer for kommunens innbyggere! Bystyret ga riktignok skattefradrag , men med betingelse om at gaven ble overført til grunnleggelsen av statens gartnerskole på Dømmesmoen. Men Mons Fuhr ga stadige tilskudd til Byselskapet, bl.a. i 1925 ga han kr 6500 til et legat for Byselskapet. Det er heller ingen tvil om at han var hjernen bak tanken om oppkjøp av holmer og øyer i skjærgården, til fri avbenyttelse for byens borgere. Så i 30-årene ble en rekke holmer sikret for fremtidig fri bruk.

I det hele tatt hadde Byselskapet på denne tiden en rekke «rike» onkler, som gjorde det mulig å skaffe friarealer og vedlikeholde disse. Mons Fuhr døde i 1953, etter flere års sykdom. Selv kan jeg så vidt huske ham, sittende i rullestol, jeg var 6 år da.

Arven etter Mons Fuhr inneholdt bl.a. en rekke av Byselskapets medlems-skrifter, som jeg fant på et lager bak kontoret og har tatt vare på. Medlemsskriftene fra nr 1 i 1920, frem til nr 12 i 1932 er komplett, deretter er der noen mangler. I nr 1 ligger det som bilag et tre siders skriv med innbydelse til medlemstegning i «Selskapet for Grimstad Bys Vel». Livsvarig medlemsskap kostet kr 50. Mons Fuhr nøyde seg ikke med det, men innbetalte kr 500, i likhet med en rekke av byens skipsredere. Typisk for Mons Fuhr er at av medlemsskrift nr 10 fra 1930, finnes der hele 23 eksemplarer! Det var Mons Fuhrs sitt første år som formann og omtaler bl.a de første holmene og skjærgårdseiendommene som Byselskapet sikret seg.

Mons Fuhr etterlot seg en stor bedrift og en stor eiendom ved sin død i 1953. En bedrift som ble omdannet til to aksjeselskap, med de tre barna som aksjonærer. Grimstadfrø as ble nedlagt for 40 år siden og eiendommene delvis solgt eller kjøpt opp av Grimstad Gartneri as, senere Fuhr AS. Aksjene i Fuhr as har så gått i arv nedover i generasjonene etter hvert som tiden gikk og i dag eies firmaet av 30 aksjonærer, alle etterkommere etter Mons Fuhr.

Firmaet har gjennom tidene eid en del eiendommer i Grimstad, først å fremst hovedbruket Vardåsvollen, fra Frivoldveien til Egelia, samt Fløyheia og deler av Lilleheia. Eiendommer i Øygårdsdalen og Frivolldalen er etterhvert solgt eller ekspropriert til E-18. Siden år 2000 har bedriften solgt unna eiendommer i Egelia, Frivoldveien, Hovedhuset, frøbygget, kontorbygg og blomsterbutikk. Vinkjellerområdet er nesten ferdig utbygget, så det siste tomteareal, samt Mølla, er solgt til utbyggingsselskapet.

Firmaet eier således pr i dag kun Fløyheia og en rabarbraåker (Frivoldjordet) og ønsker å avhende disse arealene. I den forbindelse har en ekstraordinær generalforsamling i februar enstemmig besluttet å gi styret i fullmakt å avhende Fløyheia. Firmaets aksjonærer, som består Av Mons Fuhrs etterkommere, 4 barnebarn, 4 ektefeller etter barnebarn, 20 oldebarn og 2 tippoldebarn, har gjennom styret, besluttet, i god Mons Fuhrs ånd, 68 år etter hans død, å donere Fløyheia til Selskapet til Grimstad Bys Vel. Kopi av skjøtet overleverer jeg herved!

28/5 2021
NicFuhr

Foto: Dronebilder Baard Larsen/Homdal & Larsen AS ellers Baard Larsen/Grimstad Adressetidende