Byselskapet i avisen, og andre steder

Grimstad Bys Vel omtales jevnlig i Grimstad Adressetidende. Under er lenker til en del av sakene vi er omtalt i.
Se også siden vår for Bygningsvernprisen

Gode presentasjoner av Byselskapet finner du i disse artikkelene i Grimstad Adressetidende fra 2018 og 2019

Grimstad Adressetidende 26.07.21

Nå har Byselskapets leder god tro på at de kan bli enige med Marivold

Etter at styret ved Marivold camping i fjor brøt forhandlingene med Byselskapet om en ny leieavtale, har Byselskapets leder nå stor på at de kan bli enige om en ny leieavtale.

Grimstad Adressetidende 29.06.21

Doner Gundersholmen til Byselskapet

Debatten om Gundersholmens framtid ruller videre. Her kommer Ingebjørg Taraldsen med et friskt innspill om hva som bør gjøres.

Grimstad Adressetidende 18.06.21

Ser for seg bro fra fra bystranda til Gundersholmen

– Vi mener at Gundersholmen og bystranda må ses under ett. Her må vi få til en sammenhengende kyststi, fra Grimstad bådsenter og til stranda. En sti, som er rullestolvennlig, sier Byselskapets leder Torgrim Næverdal.

Grimstad Adressetidende 10.06.21

Pris til unik husrekke: – En stor ære og en forpliktelse

De bor i et paradis og har et unikt og godt fellesskap over hekken. Nå har de fem idylliske husene på Rønnes fått Bygningsvernprisen for 2021.

-Vi synes det var en stor ære å få denne prisen, men også en forpliktelse om å holde eiendommene våre i hevd fremover. Vi har et godt naboskap her ute, og prisen vil inspirere oss alle til fortsatt å holde det pent her.

Torgrim Næverdal og Nic Fuhr

Foto: Baard Larsen og Baard Larsen / Homdal & Larsen AS 

Grimstad Adressetidende 29.05.21

Grimstad Adressetidende 29.05.21 Leder

En sensasjonell gave til byens innbyggere!

Det er virkelig størrelse på gaven som Byselskapet fikk fredag. Styret i Fuhr AS har enstemmig kommet til at de vil gi Fløyheia til allmennheten.

Nyheten kunne Byselskapets leder Torgrim Næverdal og daglig leder i Fuhr AS, Nic Fuhr, slippe noen timer før generalforsamlingen fredag kveld.

-For oss i Byselskapet er dette en fantastisk gave. Fra før har vi Vardeheia og Binabben. Så med dagens gave har Byselskapet tre av fem heier rundt gamle Grimstad sentrum understreker Næverdal.

Foto: Knut Brautaset

Grimstad Adressetidende 17.12.20

Byselskapet er spesialist i tilgjengelighet for alle

Knut Brautaset skriver her om Byselskapets betydning for at folk har tilgjengelige friluftsområder i skjærgården og strandssonen.

Grimstad Adressetidende 07.12.20

Sjarmerende tilbakeblikk på bylivet

Byselskapet er en rotfestet kraft i Grimstad. Men i begynnelsen var ordet.

Nå foreligger det tradisjonsrike medlemsskriftet fra Selskapet for Grimstad Bys Vel, som regel omtalt som Byselskapet.

I forordet opplyser redaktør Per Ivar Ruhaven at det faktisk er 100 år siden det første medlemsskriftet til Byselskapet kom ut.

«Det oppsiktsvekkende ved dette er at Byselskapet først ble stiftet i februar 1922, altså nærmere to år etter at det første nummeret ble trykket», skriver Ruhaven og viser til en artikkel av Odd Fr. Johnsen i årets utgave om nettopp dette.

Grimstad Adressetidende 01.12.20

Brudd i forhandlingene mellom Byselskapet og Marivold camping

Styret i Marivold Camping valgte tirsdag 1/12 å bryte forhandlingene med Grimstad Bys Vel angående ny leieavtale fra 2025.

– Vår agenda er å holde alle våre områder åpne og tilgjengelige for allmennheten, det er den viktigste oppgaven vår.
På Marivold er utfordrende å få til privat næringsdrift, sammen med allmennhetens bruk. Men vi prøver å legge til rette for at det fortsatt kan drives campingvirksomhet der, som det har vært siden 1950-tallet. Det er noe byens befolkning setter pris på, det er viktig for næringslivet, og brukerne av campingplassen, sier leder i Byselskapet Trogrim Næverdal.

Agderposten 01.12.20

Agderposten har også en artikkel om denne saken.

Padleperler.no 16.11.2020

Hva hadde skjærgården i Grimstad vært uten Grimstad By Vel?

Hva hadde skjærgården i Grimstad vært uten Grimstad Bys Vel? En ting er sikkert: Den hadde vært veldig annerledes. Her kan du lese litt mer om Byselskapet, og hvordan de har formet denne fantastiske skjærgården.

Du kan lese mer om dem på websidene, men vi vil gjerne fremheve følgende avsnitt fra hjemmesiden:
«Allerede i 1920-årene begynte Selskapet for Grimstad Bys Vel med oppkjøp av eiendommer i byen og skjærgården utenfor – i en tid hvor tomteprisen ble vurdert ut fra verdien som utmarksbeite.
Deler av Marivold, Store Hampholmen og Maløyene ble kjøpt inn, og dermed var grunnlaget lagt for det videre arbeidet. Eiendomskjøpene startet takket være private gaver, og det er medlemmene som gjennom donasjoner, kontingent og dugnadsinnsats finansierer selskapets virksomhet. Selskapet har også noe leieinntekter.
Holmene i skjærgården tilhørte gårdene i distriktet, og hver holme hadde gjerne hadde flere eiere. Del for del og holme for holme ble i årenes løp ervervet. Mesteparten av skjærgården og store deler av er Marivold nå er i Byselskapets eie. Det samme gjelder de bynære arealene Binabben og Vardeheia og friområdene Grooseneset og Morviga. Alt dette er i dag friområder til glede for både fastboende og besøkende.
Byselskapet driver kontinuerlig med vedlikehold og opprusting av våre områder, så de skal være tilgjengelige for alle. Etter at skjærgårdsparken ble opprettet i 1977, er en vesentlig del av skjærgården sikret for allment friluftsliv.»

Dette er jo en fantastisk gave til oss padlere! Du kan lese mer om hva Grimstad Bys vel gjør i skjærgården på hjemmesidene deres. De har også stått for en rekke bokutgivelser gjennom årene. Vi gleder oss allerede til neste besøk i dette fantastiske padleeldoradoet!

Grimstad Adressetidende 24.10.20

Kulturprisvinner: – Jeg har bare prøvd å drive god gammeldags folkeopplysning

Kultur- og miljøutvalget behandlet i sitt møte 15. oktober tildelingen av årets kulturpris/kulturpriser, og i år går prisen til to personer. En av dem er Trond Audun Berg.

I utvalgets begrunnelse for prisen heter det seg:

«Trond Audun Berg har gjennom en årrekke bidratt til Grimstads kulturliv og historie. Med sitt enestående arbeid for å fremme og dokumentere byens historie gjennom utallige artikler i avisen, har han bidratt til å sette Grimstad på kartet. I forbindelse med dette arbeidet har han også gitt ut boken Byen & Bygningene. I boken sin har han samlet et utvalg av sine lokalhistoriske artikler og formidler et viktig budskap. Nettopp om hvordan bygninger og mennesker forteller historier og gir Grimstad identitet og karakter. Trond Audun har ikke gitt seg der, for snart kommer nemlig bind nummer to».

Boken “byen & bygningene, bind 2” utgis i samarbeid mellom Grimstad Adressetidende og Byselskapet og kan bl.a kjøpes på bokhandelen.

Den andre prisvinneren var Kjetil Røyset Jørgensen.
“Kjetil Røyset Jørgensen har løftet byens kulturtilbud gjennom en rekke nyskapende initiativ.”

Grimstad Adressetidende 05.10.20

Ole Håkon ville rydde opp i gata, kjøpte gammelt hus og pusset det opp. Nå blir han prisbelønnet

Søndag mottok Ole Håkon Tørvolt endelig bygningsverprisen for 2020, for jobben han har gjort med Storgaten 58.

Prisen skulle egentlig ha blitt delt ut i vår, men koronaen satte en stopper for det. Søndag fikk derfor Ole Håkon Tørvolt endelig sin hyllest for arbeidet han har gjort med et helt spesielt hus i Storgaten.

Grimstad Adressetidende 02.10.20

Debatten stormer: Dette mener Byselskapet om Torskeholmen-utbyggingen

For oss deler vi denne diskusjonen inn i tre hoveddeler: høyden på bygget, grad av utfylling i havnebassenget og allmennhetens tilgjengelighet, åpner Næverdal.

Forslaget 1B, der man reduserer utvidelsen noe, kan være et akseptabelt forslag. Vi syns det er viktig at vi får utviklet næringsvirksomhet som restauranter, at Solrik får bryggeplass og at fiskeutsalget forblir der de er i dag, forteller Næverdal.

Grimstad Adressetidende 09.07.20

Kritisk til privatisering i strandsonen: – Folk går ikke forbi en båtbu når det står fluktstoler og griller i veien for dem

Byselskapet har jobbet i mange år for å gjøre sjønære områder tilgjengelig for allmennheten. Leder Torgrim Næverdal er kritisk til at strandlinjen stadig bygges ned av private aktører og utbyggere.

VG 06.06.20

Dag Otto nevner Byselskapet i sommerintervju:

Takket være Selskapet for Grimstad Bys Vel er det lite privat strandlinje her. Allerede på 1920-tallet begynte selskapet å kjøpe opp holmer og skjær slik at det ikke skulle bygges ned, men være tilgjengelig for allmennheten.

Grimstad Adressetidende 15.02.20

Jury trenger forslag på gode kandidater

Det er igjen tid for å foreslå kandidater til Bygningsvernprisen, og juryen er nå åpen for å ta imot forslag.

Vant: Solveig og Einar Knutson vant for noen år siden Bygningsvernprisen etter at de restaurerte den gamle gården deres på Lunde. Nå trenger juryen forslag til gode kandidater i år

Grimstad Adressetidende 19.12.19

Slik kan den første kirken ha fremstått

Selskapet for Grimstad Bys Vel er kommet med årets medlemsskrift. Og med nye bidrag til byhistorien.

Byselskapet medlemsskrift er det 68. i rekken, og redaktør Per Ivar Ruhaven har tradisjonen tro masse interessant stoff å by leserne på.

Grimstad Adressetidende 24.10.19

12 avisartikler i bokform

Siden Trond Audun Berg gikk av som redaktør har han skrevet 50 artikler om byen, bygninger og menneskene som har bodd i dem. Nå har et utvalg av artiklene kommet i bokform.

Grimstad Adressetidende 11.06.19

Advarer mot forhastet salg av indrefileten

Debatten om Gundersholmens fremtid har gått lenge, og nylig gikk et knapt flertall i formannskapet inn for at kommunen selger arealet til private utbyggere. Saken avgjøres i kommunestyret førstkommende mandag. Selskapet for Grimstad bys vel, som har 100 års erfaring med å tilrettelegge friområder for allmennhetens bruk, går nå ut med en klar oppfordring til politikerne.

Grimstad Adressetidende 20.05.19

Sier de opp avtalen blir det rettssak 

Arnfinn Gaard gjør det klart at det blir rettssak om Byselskapet sier opp opsjonsavtalen han har med Marivold camping.

Vi har én agenda, og det er å utvikle området slik at det er til det beste for Grimstads befolkning, uttaler Torgrim Neverdal, leder i Grimstad bys vel.

 

Grimstad Adressetidende 02.05.19

Selskapet for Grimstad Bys Vel opplever økning av medlemsmassen. 

Omtale av generalforsamlingen 2019
Gir en fin presentasjon av virksomheten det siste året.

 

Grimstad Adressetidende 27.04.19

Bygningsvernprisen til Henrik Ibsensgate 11

I år går bygningsvernprisen til Hans Petter Klemmetsen og Arne Kristian Viken, som sammen har tilbakeført fasaden på Henrik Ibsensgate 11.

Grimstad Adressetidende 14.04.19

Nøt sola og Bodils vafler

Søndag gikk vaffelpressa til ildsjelene Bodil og Hans igjen, og folk strømmet til Postmannslaget.

Grimstad Adressetidende 02.01.19

Slik sikret byselskapet skjærgårdsperlene

Utgangspunktet for byselskapet var å forskjønne byen, blant annet med beplantning. Men den store bragden var å sikre sentrale deler av skjærgården for allmennheten.

Grimstad Adressetidende 04.12.18

Vekker til live gamle byhistorier i nytt hefte

Selskapet for Grimstad Bys Vel gir hvert år ut et medlemsskrift. Nå er nummer 62 her med seks artikler om ulike temaer fra Grimstads historie.

Grimstad Adressetidende 18.10.18

Flere hundre fikk med seg kulturprisutdelingen

Det var snakk om oppmøterekord da Bodil Austenaa og Hans Johansen søndag fikk overrakt kulturprisen. Flere hundre tok turen til Marivold og Postmannslaget.

Grimstad Adressetidende 21.09.18

Trodde man måtte være finkulturell

Nesten hver eneste vår- og høstsøndag siden 2008 har Bodil Austenaa Johansen (72) og Hans Selmer Johansen (80) stekt vafler til turfolk på Marivold. I år får de Kulturprisen for innsatsen sin.

Grimstad Adressetidende 29.06.18

Med forkjærlighet for skjærgården

På tur med skjærgårdskomiteen

Grimstad Adressetidende 07.07.18

Eier over 1000 mål som alle kan bruke

En fin presentasjon av Byselskapet

Grimstad Adressetidende 23.05.18

Dugnad på Gittas hus

år fyller Stine Sofies Sommerskole 10 år. Når barna inntar Groos 25. juni, klare for fire dager med moro, kommer de til et nyoppusset Gittas hus.

Grimstad Adressetidende 23.04.18

Bygningspris til Asbjørg (91)

Asbjørg Haugebo Helleland (91) har fått Bygningsvernprisen 2018 for å ha satt Helleland 16 tilbake i «gammel» stand. Nå fremstår huset nærmest som et museum.

Grimstad Adressetidende 29.04.17

Dag Wirak fikk årets bygningsvernpris for restaureringen av Torvet 1

Dag Wirak ble i går tildelt årets bygningsvernpris for restaureringen av Torvet 1.

Grimstad Adressetidende 9.04.16

Ibsenhuset fikk i går årets Bygningsvernpris

Ibsenhuset gjennomgikk i fjor en grundig og omfattende restaurering. Nå får Grimstad kommune Bygningsvernprisen 2016 for jobben som er gjort. – Det gamle huset framstår med ny verdighet i Grimstads bybilde, skriver juryen i sin begrunnelse

Grimstad Adressetidende 23.03.2016

Folk valfarter til vaflene på Postmannslaget

Et av de sikreste vårtegnene i Grimstad er når vaffellukta oser ut av døra på Postmannslaget. Søndag begynte stekingen, og folk fant veien. – Det var kø langt ut på trappa, sier Bodil Austenaa Johansen.

Grimstad Adressetidende 26.04.2014

Gård fra 1800-tallet sto tom i 35 år

Aanon Bernt Winge Grimnes og Guri Linn har restaurert gården Amtedal som sto tom i drøye 35 år. Stedets historie og særpreg er noe paret har lagt stor vekt på å bevare.

Grimstad Adressetidende 7.04.2013

Verner 190 år gammelt hus

Årets Bygningsvernpris går til Jan og Grethe Ellingsen for å ha restaurert «Garen» i Westermoenveien 5 på Skiftenes. Huset ble bygd i 1823.

Grimstad Adressetidende 14.04.2012

Utmerkelse til trafoen

Tonje og Kjetil Røyset Jørgensen hedres for sin innsats med den gamle trafostasjonen i Kirkegaten. – De har greid å bevare mest mulig av uttrykket, mener juryen.

Grimstad Adressetidende 19.02.12

Vil rydde alle strendene

I forbindelse med fjorårets pilotprosjekt av Hold Norge Rent er det igjen tid for strandryddedagen. Lokale krefter vil gjerne oppfordre grimstadfolk til å delta i den landsomfattende aksjonen i eget nærområde.

Grimstad Adressetidende 18.04.10

Pris for Nøgterhedens sal

Årets bygningsvernpris går til Anita Nicolaysen og Jens Otto Dolva. De har lagt ned mye arbeid i oppussing av Nøgterhedens sal etter gjenoppdagelsen for to år siden.

Grimstad Adressetidende 19.04.09

Mange år med restaurering

Ekteparet Knutson har brukt mange år på å restaurere ærverdige Lunde gård. De synes det er koselig at noen har lagt merke til arbeidet med sveitserhuset, og at de i år mottar bygningsvernprisen. Utmerkelsen er i år delt mellom to Heinecke-hus, Lunde gård og Skallebergs hus,