Marivold og Postmannslaget

Marivold

Selskapet for Grimstad Bys Vel, Byselskapet, ønsket å sikre områder i skjærgården til glede for byens befolkning og kjøpte i september 1929 deler av Ytre Marivold inkludert Marivoldbukta (Paradisbukta) «til nytte for allmennheten». Dette var selskapets første kjøp. I 1939 kjøpte selskapet også området mot Marivoldbukta og Osterkilen med jordene innenfor. Det ble allerede da snakket om en fremtidig campingplass.

Tidligere het hele halvøya Neset. Etter hvert ble navnet Marivold brukt om hele området, og Neset brukes i dag om deler av østre del.

Under krigen ble Grimstad regnet som strategisk betydningsfullt, og det ble bygget en rekke installasjoner, maskingevær og kanonstillinger på Marivold og Rønnes. Rester av disse kan man se i området den dag i dag.

Tyskerne bygde også bro fra Rønnes over til Marivold. Etter krigen ble det bygget en ny og høyere bro, den vi har i dag.

Det var fullt badeliv på Marivold i krigsårene og Byselskapet satte etter krigen alt inn på å gjøre Marivold «så lett tilgjengelig og tiltrekkende» som mulig. Etter hvert kom det svømmeanlegg i Osterkilen, kafe og flere og flere telt. Marivold Camping driver i dag et flott anlegg på Byselskapets eiendom.

Den smale, grunne og 250m lange Hesneskanalen, som man må krysse for å komme over til Marivold, ble anlagt i 1883 for å lette adkomsten til Grimstad for de fastboende på Hesnesøya.

Marivoldhalvøya ligger i randsonen for Grimstadgranitten. Flere steder er det et tydelig skille mellom den rosa granitten og mørkere grå bergarter. Landskapsformene er i stor grad utformet under siste istid, og det er mange flotte svaberg med tydelige isskuringsstriper.

Postmannslaget

Byselskapets eiendom på Marivold omfatter også bygningen som går under navnet Postmannslaget.
Stedet er i dag yndet som turmål og i store deler av den varme årstiden kan du få kjøpt vafler der på søndager.
Byselskapet leier også ut bygget til ulike arrangementer. Kontaktinfo finner du på denne siden

 Bodil Austenaa og Hans Johansen fikk i 2018 Grimstad kommunes kulturpris for sin innsats på Postmannslaget gjennom mange år.

Etter krigen sto den store administrasjons- og offisersbrakka på Marivold igjen etter okkupantene. Bygget ble overtatt av Norsk Postmannslag og brukt som feriehjem fram til 2006. Byselskapet eier grunnen og overtok bygningen da feriehjemmet ble nedlagt, men har beholdt navnet som altså stammer fra seksti års bruk som Postmannslagets feriehjem.

Marivold og Postmannslaget er i dag et yndet mål for utflukter og turer. Området byr på utsiktspunktet Rossekniben, en rekke stier, badestrender, svaberg og sjø.

Fergebrygga på Marivold, Langestrand

Byselskapet ønsker alle velkommen til å bruke Fergebrygga, med badetrappen og sandstranden ved brygga.
Fergebrygga ble sannsynligvis bygd i 1947 da behovet for et anløpssted for Rønnesferga meldte seg.
Svømmestadion i Osterkilen trakk mange folk og ble et naturlig møtested.
Fergebrygga ble totalrenovert i 2022 i forbindelse med Byselskapets 100 års jubileum.