Indre Maløya

Indre Maløya er den mest sentrumsnære øya i Grimstadskjærgården. Byselskapet eier en 146 dekar stor eiendom på øya, og denne utgjør Indre Maløya Friområde.

I motsetning til Ytre Maløya, ble Indre Maløya dyrket opp og skyldsatt relativt sent. Det var en herre ved navn Kristian Skomager, som skal ha stått for dette omring år 1620. Vi vet ikke om det har bodd folk der ute kontinuerlig siden, men det var bosetning på Indre Maløya omkring 1868. Øya ble senere brukt til beite fram til midt på 1960-tallet. Eiendommene ble etter hvert til sommerboliger. Den siste fastboende som holdt stand på Indre Maløya, var fisker Torgny Olsen som døde i 1984. Han var et kjent syn i skjærgården i sin hvite rosjekte.

Det er ryddet en flott tursti i form av en rundløype rundt Byselskapets eiendom. En naturlig start for en tur er Dynamittbukta, som har sitt navn fra et tidligere dynamittlager. Murene man kan se her, er restene av en gammel båtopplagsbu. 

Følger man stien over til Karvebukta og videre langs Groosefjorden får man godt utsyn over fjorden og fastlandet. I dette området går det en kalkgang i fjellet, noe som gir grobunn for kalkelskende planter som den sjeldne orkideen Stortviblad. På øya ellers finner man et rikt og variert planteliv, som orkideer, ramsløk, god matsopp og forvillede planter som berberis og rynkeroser. 
Det er også en fast rådyrstamme her.

På vei tilbake over øya passerer man flotte steingjerder fra den tida øya ble ryddet. Her finnes også et flott eksemplar av et «lauvingstre», et levende kulturminne der stien passerer steingjerdet. Legg også merke til de store flotte eiketrærne i området og frodige hasselbusker når du nærmer deg Broddene.
På Broddene, på østsiden av øya, er det flott utsikt. Her opp er det vidt utsyn.
Vannspeilet «Kalven» ligger like under deg. 

Over dette ser man mot syd Ytre Maløya, innseilingen til Grimstad og Homborsund fyr helt ytterst. Mot sydøst og øst ser man Hampholmene, Hesnes Brægen, Gråholmen og de røde Hesnesøyene. Mot nordøst ser man mot Smørsund og Marivold. 

Tilbake mot Dynamittbukta passerer man to av de tre skjerpene man har funnet på øya. På sørsiden av bukta kan man også se det støpte ildstedet man finner der.