200/991 Lillesandsveien

I januar 1958 ble den lille trekanten i mellom Lillesandsveien, Grooseveien og Kirkeenga, tett på rundkjøringen med Grooseveien, gitt til Byselskapet av Jørgen Bang.  En betingelse var at den ikke skulle bebygges, men gjøres om til park.

Det har ikke manglet på kjøpstilbud for å bygge ut denne eiendommen, men både på grunn av betingelsen for gaven, og Byselskapets kjerneoppgave med å sikre og tilrettelegge for allmenheten, er denne eiendommen bevart som et grønt friområde.