Bi medlem Ny

Bli medlem Selskapet for Grimstad Bys Vel er helt siden stiftelsen i 1922 blitt finansiert gjennom private gaver og medlemskontingent. For å kunne videreføre det viktige arbeidet med å bevare og ruste opp noen av Grimstads mest verdifulle områder, og sikre dem for...