Bli medlem

Selskapet for Grimstad Bys Vel er helt siden stiftelsen i 1922 blitt finansiert gjennom private gaver og medlemskontingent. For å kunne videreføre det viktige arbeidet med å bevare og ruste opp noen av Grimstads mest verdifulle områder, og sikre dem for almenheten, trenger vi flere medlemmer.

Som medlem støtter du vårt arbeid, får tilsendt medlemsskriftet og kan møte på generalforsamlingen.

Med deg inn via skjemaet eller  ring   991 09 967.

Du kan få en faktura eller så kan meldemskontingent og frivillige bidrag betales til Vipps nr 103761

Velg medlemskap

Betalingsmåte