Stiftet i 1922 av byborgere som ønsket å gjøre en innsats for sin by, gjøre den til et godt sted å bo.

Selskapets formålsparagraf slår fast at arbeidet skal drives utelukkende på kulturelt grunnlag. Det skal arbeides for byens forskjønnelse ved å anlegge parker og beplantninger samt å sikre utsiktspunkter. Selskapet skal støtte Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum.

Om byselskapet

Drivkraften bak selskapet var byens kemner, Karl O. Knutson, som også var primus motor i arbeidet med opprettelsen av Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. Dette var i en tid da det ikke var vanlig at det offentlige tok hånd om alle forebyggende oppgaver.

Oppkjøpet av skjærgårdseiendommer begynte i 1920 årene. Deler av Marivold, Store Hampholmen og Maløyene ble kjøpt inn og grunnlag ble lagt for videre arbeide. Eiendomskjøpene startet takket være private gaver, og det er private medlemmer som gjennom alle år har finansiert selskapets virksomhet.

Holmene i skjærgården tilhørte gårdene i distriktet, og hver holme hadde gjerne flere eiere. Del for del og holme for holme er i årenes løp ervervet, slik at mesteparten av den sentrumsnære skjærgård og store deler av Marivold nå er i selskapets eie. Det samme gjelder de sentrumsnære arealene Binabben og Vardeheia samt friområdet på Groos. Alt dette står til innbyggernes og tilreisendes disposisjon. Vedlikehold og opprusting av områdene pågår kontinuerlig, i håp om at de skal være til glede for brukerne.

Etter at skjærgårdsparken ble opprettet i 1977 er en vesentlig del av den resterende skjærgården sikret for allment friluftsliv. Selskapet for Grimstad Bys Vel arbeider fortsatt med oppkjøp av arealer, men det er også blitt mulig å bruke krefter på arbeidet med bevaring av gamle Grimstad sentrum og med miljøbevaring i sin alminnelighet. Videre arbeides det med lokalhistoriske bøker og tidsskrifter.

Selskapet for Grimstad Bys Vel gleder seg over et stadig økende besøk og håper på alles hjelp til å holde områdene ryddige og rene!

Grimstads gamle bykjerne ligger mellom 5 heier:
Binabben, Kirkeheia, Møllerheia, Knibeheia og Vardeheia.

Selskapet for Grimstad Bys Vel har sikret Vardeheia og Binabben som friluftsområder og unike utsiktspunkter.

Grimstad bys vels eiendommer