Medlemsskriftene

Fra 1920 og frem til 2019 er det utgitt i alt 63 medlemsskrifter som inneholder mye verdifull lokalhistorie.

Medlemsskrift nr. 1, med Karl O. Knutson som redaktør, kom ut i 1920 selv om Selskapet for Grimstad Bys Vel ikke ble stiftet før i 1922. Skriftet skulle skaffe medlemmer og penger.

Innholdet i det første medlemsskriftet var helt bestemt av sitt formål, nemlig å skaffe medlemmer til det planlagte selskapet. Hefte nr 2-3 er et dobbelthefte og viser klart hva redaktøren ønsket å oppnå. Medlemsskriftet skulle inneholde informasjon om selskapets arbeid og på den måten være et bindeledd mellom hjembyen og utflytterne både i inn og utland. Dessuten skulle skriftet øke medlemmenes kunnskap om nær og fjern fortid i distriktet.

Når Karl O. Knutson brukte navnet Grimstad i forbindelse med historie, var det ikke bare byen innenfor de den gang nokså snevre grenser han hadde i tankene, men hele distriktet. Derfor virker det bare naturlig at den første lokalhistoriske artikkelen i medlemsskrift nr 2-3 handler om Fjære kirke.

Medlemsskriftene kom senere nokså regelmessig og har brakt mye verdifull lokalhistorie frem for offentligheten.

Medlemsskrift nr. 29. I anledning Selskapet for Grimstad Bys Vel 50 års jubileum 15. februar 1975 ble det besluttet og utgi et jubileumsskrift. Dette ble utgitt i 1975 som medlemsskrift nr. 29, og hadde i alt vesentlig stoff i tilknytning til jubileet. I tillegg inneholder skriftet en oversikt over alle tidligere artikler i medlemsskriftene.
For innholdsfortegnelse i de etterfølgende medlemsskrift, se denne siden.

Medlemsskrift nr. 30 ble også utgitt i 1975. Dette ble viet utvandringen fra Grimstad, da 150 års jubileet for den første utvandring fra Norge til Amerika skulle markeres. Skriftet griper tilbake til grunnleggende tanker for Byselskapets virksomhet, nemlig at det ved siden av de rent lokale oppgaver skulle være et bindeledd mellom hjembyen og utflyttede Grimstadfolk, som et “Nordmandsforbundet” i det små.

Medlemsskrift nr. 63 – 2019 inneholder blandt annet:

  • Reidar Marmøy til minne
  • Grimstads kulturpris til Bodil og Hans
  • På rundtur med Henrik Ibsen i Grimstad
  • “Rondtforbi”, men først og fremst “Kjerkebakken”
  • Bioddpynten. Noe som er og var
  • Stedsnavn i Grimstad 2
  • Betraktninger fra gyngende grunn.
    Stedsnavn i Homborsund
  • Årsberetninger

Redaktør: Per Ivar Ruhaven